|

Usługi pomocy technicznej

Usługi pomocy technicznej zapewniają najczęściej pomoc techniczną i instrukcje zgłaszania prośby o naprawę lub wymianę niektórych produktów firmy Dell w związku z wadami materiałowymi lub produkcyjnymi. Szczegółowy zakres usług pomocy technicznej (z wszelkimi ograniczeniami lub wyłączeniami) można znaleźć w warunkach świadczenia usług oraz warunkach sprzedaży obowiązujących w danym kraju (które zawierają gwarancje udzielane przez firmę Dell). Wszystkie produkty firmy Dell są oferowane z pewnymi usługami pomocy technicznej (które mogą być nazywane gwarancją firmy Dell, ale nie są tym samym co ustawowe prawa gwarancyjne Klienta, lecz gwarancją umowną). Usługi te mogą być opisywane jako usługi Basic Hardware, Ograniczona gwarancja na sprzęt, Odbiór i zwrot lub Serwis u klienta.

Sprzęt, oprogramowanie, urządzenia peryferyjne i akcesoria produkowane przez inne firmy są zwykle objęte gwarancjami lub rękojmiami tych firm. Ponadto niektóre usługi firmy Dell lub innych firm sprzedawane przez firmę Dell mogą obejmować produkty innych firm zgodnie z odpowiednimi warunkami świadczenia usług.

W przypadku usług wymagających zdalnej diagnozy (przez telefon lub Internet) użytkownik może zostać poproszony o otwarcie obudowy urządzenia (jeśli jest to bezpieczne) lub o udział w rozwiązywaniu problemów do czasu wyizolowania przyczyny. Czas wysłania części lub zrealizowania innej pomocy po zdalnej diagnozie jest podany w odpowiednich warunkach świadczenia usług na tej stronie.

Niektóre usługi nie są dostępne w połączeniu z niektórymi projektami firmy Dell. Jeśli poniżej nie widać warunków świadczenia usług ani danych technicznych oferty, skontaktuj się z lokalnym zespołem handlowym firmy Dell, aby potwierdzić dostępność usługi w Twoim kraju.