|

Odsprzedawca

Te zasady i warunki (Umowa Partnerska firmy Dell lub Warunki Sprzedaży dla Odsprzedawcy) stosuje się do zakupionych przez ciebie produktów, oprogramowania i usług, które zamierzasz odsprzedać na rzecz osoby trzeciej (dalszego odsprzedawcy lub użytkownika końcowego).

//www.dell.com/downloads/emea/terms/dell_channel_partner_agreement_plpl.pdf
  1. Supplementary Terms for Infrastructure Products Resale

    Następujące dodatkowe warunki maja zastosowanie do odsprzedaży Produktów Infrastrukturalnych: