|

Zwroty

Prawo do zwrotu zakupionej rzeczy Odsprzedawcy jest uregulowane poprzez wprowadzone przez firmę Dell standardowe zasady i warunki właściwe dla Odsprzedawcy lub, w określonych przypadkach, w wynegocjowanych umowach sprzedaży. Kliknij tu w celu uzyskania dalszych szczegółów.

Klient będący Użytkownikiem Końcowym, dokonujący zakupu Produktów, Usług lub Oprogramowania od Odsprzedawcy firmy Dell, powinien zapoznać się z zasadami i warunkami ich odsprzedaży lub innymi dokumentami dotyczącymi sprzedaży (wyceną, potwierdzeniem zamówienia, fakturą lub rachunkiem) w celu zweryfikowania prawa do ich zwrotu, w tym przypadku. Firma Dell nie jest w stanie uznać zwrotu lub przyjąć zwrotu od klienta, który zakupił rzecz bezpośrednio od Odsprzedawcy firmy Dell (choć oczywiście firma Dell zapewni usługi zgodnie z obowiązującą gwarancją lub umową serwisową).