|

Oferty dla studentów

Odkryj swoją przyszłość w firmie Dell

Nigdy nie jest za wcześnie na rozpoczęcie planowania kariery. Zawsze szukamy nowej generacji wielkich umysłów, które poprowadzą naszą firmę do przodu, dzisiaj i jutro. Razem możemy się rozwijać jako ważna firma globalna z pasją do tworzenia innowacyjnych produktów i usług dla naszych klientów.

Poznaj naszą różnorodną ofertę praktyk i programów, które pozwalają studentom odnaleźć się w globalnym środowisku sprzyjającym współpracy, porozmawiać z naszymi czołowymi liderami, pielęgnować relacje, budować sieć kontaktów zawodowych i rozwiązywać rzeczywiste problemy biznesowe. 

Dell oferuje także praktyki trwające cztery, sześć lub osiem miesięcy w ciągu roku. Są one przeznaczone dla studentów i absolwentów studiów zapisanych na formalny program staży na akredytowanej uczelni. Za wykonywaną u nas pracę otrzymasz zaliczenie na uczelni. Praktyki są dostępne w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Irlandii w działach technicznym, bezpieczeństwa, usług globalnych, finansów, marketingu i innych!

Rozpoczynasz swoją ścieżkę zawodową?
Kariera
w firmie Dell (w jęz. ang.)

Dell Careers Facebook Dell Careers Twitter Life at Dell Instagram Dell Careers YouTube Dell Careers LinkedIn

Kariera w firmie DellKariera w firmie DellKariera w firmie DellKariera w firmie Dell

Program rozwoju z wprowadzeniem dla absolwentów (Jump Start Graduate Development Program)Program rozwoju z wprowadzeniem (Jump Start Development Program)

W ramach stałego zaangażowania firmy Dell w rozwój młodych profesjonalistów uruchomiliśmy Program rozwoju z wprowadzeniem dla absolwentów (Jump Start Graduate Development Program). Jego celem jest ułatwienie włączenia się w środowisko pracy i kulturę firmy Dell osobom, które niedawno ukończyły studia.

Program obejmuje kursy realizowane przez nowo zatrudnionych absolwentów w ciągu pierwszego roku pracy w firmie Dell. Dzięki temu absolwenci zdobywają wiedzę i zasoby ułatwiające dostosowanie się do kodeksu kultury firmy Dell, nawiązanie relacji, stworzenie sieci profesjonalnych znajomości, opracowanie planu rozwoju kariery i nie tylko!

Program obejmuje kursy prowadzone przez instruktorów i realizowane samodzielnie, dzięki którym nowo zatrudnieni absolwenci mogą rosnąć i rozwijać się w firmie Dell. Uczestnicy programu mają też okazję do współpracy z innymi członkami i kierownikami zespołów oraz budowania sieci relacji z nimi, co pomaga w tworzeniu wizji swojej kariery w firmie Dell.

Jump Start Graduate Development Program umożliwia nowo zatrudnionym absolwentom:

 • Dostosowanie się do kodeksu kultury firmy Dell.
 • Nawiązanie i budowanie relacji ze współpracownikami i liderami.
 • Ustalenie swoich mocnych punktów i wyrobienie sobie marki.
 • Zbudowanie sieci relacji wspierających pracę i rozwój zawodowy.

Firma Dell chętnie zatrudnia studentów. Oferujemy też różnego rodzaju praktyki w kilku obszarach naszej działalności, dzięki czemu pomagamy studentom lepiej poznać naszą kulturę oraz możliwości rozwoju kariery. Poniżej można znaleźć informacje na temat konkretnych możliwości praktyk.

Program praktyk z zakresu księgowości

Praktyki z zakresu księgowości

Kto: wybrani studenci pięcioletnich studiów z zakresu księgowości lub ich odpowiednika
Miejsce: Stany Zjednoczone
Czas trwania praktyk: jedenaście tygodni w okresie letnim


Program praktyk z zakresu księgowości to 11-tygodniowy intensywny program oferujący możliwość rozwoju dla studentów i absolwentów 5-letnich studiów z zakresu księgowości (lub studentów realizujących program, który obejmuje ekwiwalent godzin wymaganych, aby zostać licencjonowanym biegłym księgowym). Program umożliwia stażystom zdobycie praktycznego doświadczenia dzięki realizacji przynajmniej jednego konkretnego projektu, który kończy się prezentacją przed przedstawicielami kadry zarządzającej. Praktyki letnie obejmują także imprezy integracyjne skierowane do praktykantów, serie wykładów prezentowanych przez kierownictwo firmy, a także dają okazję do tworzenia sieci kontaktów z uczestnikami innych programów rozwoju kariery w firmie Dell i współpracownikami

Program praktyk Dell Financial Services

Praktyki w dziale usług finansowychKto: wybrani studenci
Miejsce: Stany Zjednoczone
Czas trwania praktyk: jedenaście tygodni w okresie letnim


Dell Financial Services (DFS) jest własnym działem finansowym firmy Dell, który ułatwia finansowanie produktów i usług technologicznych dla konsumentów, firm oraz instytucji edukacyjnych i publicznych. Praca w DFS stanowi dla praktykantów wyjątkową okazję do bliższego poznania całej struktury operacyjnej działu finansów. Praktykanci w DFS są włączeni do programu praktyk finansowych firmy Dell i będą pracować nad wymagającymi i strategicznymi projektami w wielu kluczowych obszarach działalności w ramach DFS. Praktykanci DFS będą także mieć dostęp do dodatkowych, specyficznych dla DFS zasobów i działań, np. serii wykładów prowadzonych przez kierownictwo DFS.

Praktyki inżynierskie i informatyczne

Praktyki inżynierskie i informatyczneKto: studenci studiów licencjackich, studenci studiów magisterskich i doktoranckich wybranych kierunków inżynierskich
Miejsce: cały świat
Czas trwania praktyk: od dziesięciu do dwunastu tygodni w okresie letnim
Odbywając praktyki inżynierskie w firmie Dell, będziesz mieć możliwość pracy w jednym z następujących obszarów:

 • Rozwój produktów: rozwój w zakresie inżynierii mechanicznej i elektrycznej, tworzenie technologii Dell i strategii innowacji, opracowywanie rozwiązań z zakresu oprogramowania oraz walidacja testów.
 • Inżynieria produkcji: inżynieria jakości, inżynieria sprzętu, inżynieria produkcji, inżynieria procesów oraz badania techniczne.
 • MIS: rozwój oprogramowania, analiza systemów biznesowych oraz analiza techniczna.
 • Obsługa klienta: wsparcie techniczne i obsługa techniczna
 • Witryna sprzedażowa: inżynieria rozwoju oprogramowania oraz projektowanie doświadczeń użytkownika.
 • Rozwój oprogramowania dla przedsiębiorstw: bezpieczeństwo sieci, chmury obliczeniowe, zarządzanie informacjami, Big Data, zarządzanie systemowe, rozwój oprogramowania.
 • Badania i rozwój: badania i rozwój zaawansowanych technologii nowej generacji i produktów marki Dell, mobilność, centrum danych, Internet i znacznie więcej!
 • Bezpieczeństwo: bezpieczeństwo cybernetyczne, wykrywanie oszustw, weryfikacja, szyfrowanie, cybeprzestępczość.
 • Rozwój chmur obliczeniowych: strategie migracji, wdrażanie platform w chmurze, zarządzanie aplikacjami przedsiębiorstw oraz zaawansowane technologie centrów danych.
 • Analityka danych: analityka bezpieczeństwa na potrzeby wywiadu, analiza danych, opracowanie algorytmów oraz statystyki.

Program praktyk z zakresu finansów

Praktyki z zakresu finansówKto: wybrani studenci oraz studenci MBA w dziedzinie finansów
Miejsce: Stany Zjednoczone
Czas trwania praktyk: dziesięć tygodni w okresie letnim

Program praktyk z zakresu finansów to 10–12 tygodni intensywnego rozwoju dla studentów i absolwentów kierunków finansowych. Program umożliwia praktykantom zdobycie praktycznego doświadczenia dzięki realizacji przynajmniej jednego konkretnego projektu, który kończy się prezentacją przed przedstawicielami kadry zarządzającej. Praktyki letnie obejmują także imprezy integracyjne skierowane do praktykantów, serie wykładów prezentowanych przez kierownictwo firmy, a także dają okazję do tworzenia sieci kontaktów z uczestnikami innych programów rozwoju kariery w firmie Dell i współpracownikami.

Praktyki z zakresu operacji globalnych

Praktyki z zakresu operacji globalnychKto: kandydaci na studia MBA oraz studenci z wybranych uczelni
Miejsce: Stany Zjednoczone
Czas trwania praktyk:  od dziesięciu do dwunastu tygodni w okresie letnim

Dołącz do światowej klasy łańcucha dostaw operacji globalnych, gdzie możesz zostać inicjatorem trwałych zmian, budując jednocześnie długoterminową karierę. Nasi utalentowani eksperci w dziedzinie łańcucha dostaw oraz porównywania procesów i możliwości wspierają strategię transformacji firmy. Dzięki wewnętrznym programom szkoleniowym i rozwojowym z zakresu łańcucha dostaw pozwalającym naszym pracownikom budować karierę, stworzyliśmy środowisko, które inspiruje, łączy i pozwala członkom naszych zespołów odnosić sukcesy na co dzień.

Praktyki z zakresu sprzedaży globalnej i operacji biznesowych

Praktyki z zakresu sprzedaży globalnej i operacji biznesowychKto: kandydaci na studia MBA oraz studenci z wybranych uczelni
Miejsce: Stany Zjednoczone oraz Indie
Czas trwania praktyk: od dziesięciu do dwunastu tygodni w okresie letnim

Program praktyk letnich z zakresu sprzedaży globalnej i operacji biznesowych, trwający od 10 do12 tygodni, pozwala poznać projekty wewnętrzne, które wspierają pozytywne zaangażowanie klientów oraz optymalizację całości doświadczeń związanych z zamówieniami. Praktyki mogą odbywać się w następujących działach: planowania i analizy sprzedaży globalnej; sprzedaży, finansów i operacji w rejonie Ameryk; analityki danych; operacji sprzedaży wewnętrznych, strategii i operacji cenowych oraz operacji sprzedaży partnerskich w rejonie Ameryk.

Praktyki z zakresu usług globalnych i wdrożeń

Praktyki z zakresu usług globalnych i wdrożeńKto: kandydaci na studia MBA oraz studenci z wybranych uczelni
Miejsce: cały świat
Czas trwania praktyk: od dziesięciu do dwunastu tygodni w okresie letnim

Usługi globalne i wdrożenia są realizowane przez zespoły ds. operacji globalnych, w tym zespoły ds. obsługi klienta, łańcucha dostaw, usług profesjonalnych, zespoły operacyjne ds. marketingu i sprzedaży, finansów, inżynierii i inne. Zadania stanowią połączenie zarządzania projektem oraz konsultacji wewnętrznych. Od praktykantów dołączających do zespołu oczekujemy stosowania wysokich umiejętności konsultacyjnych dotyczących szeregu procesów związanych z rozwojem działalności, w tym: fuzji i przejęć, udoskonalania operacji, redukcji kosztów oraz optymalizacji działań.

Praktyki z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Praktyki z zakresu zarządzania zasobami ludzkimiKto: studenci studiów licencjackich i magisterskich
Miejsce: Stany Zjednoczone
Czas trwania praktyk: od dziesięciu do dwunastu tygodni w okresie letnim

Program praktyk z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w firmie Dell powala studentom poznać możliwości firmy Dell w dziale kadr oraz obejmuje uczestnictwo w projektach kadrowych związanych z wynagrodzeniami i świadczeniami globalnymi, pozyskiwaniem talentów, operacjami kadrowymi i innymi.

Program praktyk z zakresu sprzedaży wewnętrznej

Program praktyk z zakresu sprzedaży wewnętrznejKto: studenci
Miejsce: Stany Zjednoczone, Massachusetts
Czas trwania praktyk: dwanaście tygodni w okresie letnim

Praktyki w dziale sprzedaży wewnętrznej stanowią dla studentów wyjątkową okazję do odbycia ciągłego szkolenia skupionego na umiejętnościach i technologiach sprzedażowych, ale też pozwalają im zobaczyć, jak w praktyce wygląda kariera w dziale sprzedaży.

Praktyki rozpoczynają się od trzytygodniowego programu szkoleń, podczas którego nauczysz się skutecznie rozmawiać z klientami. Zdobędziesz cenne umiejętności techniczne, sprzedażowe i biznesowe. Po tym trzytygodniowym programie weźmiesz udział w wielu działaniach ukierunkowanych na generowanie popytu. Pomyślne ukończenie programu często skutkuje otrzymaniem propozycji pracy na pełnym etacie po zakończeniu studiów.

Praktyki informatyczne

Praktyki informatyczneKto: wybrani studenci studiów licencjackich oraz magisterskich
Miejsce: Stany Zjednoczone, region EMEA
Czas trwania praktyk: od dziesięciu do dwunastu tygodni w okresie letnim

Praktyki informatyczne w firmie Dell to program trwający od 10 do 12 tygodni, przeznaczony dla najlepszych studentów i absolwentów. W ramach praktyk informatycznych będziesz realizować ambitne, strategiczne i operacyjne projekty. Znajdziesz się pod opieką kierownika, któremu będzie zależało na Twoim sukcesie. Przedstawi on szczegółowy plan projektu, a także będzie spotykać się z Tobą indywidualnie w celu zapewnienia wsparcia i możliwości budowania sieci kontaktów wewnątrz firmy.

Praktyki z zakresu marketingu

Praktyki z zakresu marketinguKto: kandydaci na studia MBA oraz studenci z wybranych uczelni
Miejsce: cały świat
Czas trwania praktyk: od dziesięciu do dwunastu tygodni w okresie letnim

W ramach programu praktyk z zakresu marketingu zapraszamy studentów wybranych uczelni, aby dołączyli do pracowników działu marketingu firmy Dell na okres od 10 do 12 tygodni. Praktykanci wnoszą świeże spojrzenie na kluczowe projekty strategiczne, a program stanowi niesamowitą okazję do nauki oraz rozwoju kariery. Zakres praktyk może obejmować: budowanie wizerunku marki, organizowanie wydarzeń, zarządzanie produktem, media społecznościowe, komunikację wewnętrzną, public relations, marketing terenowy, wywiad marketingowy i inne.

Dell oferuje pracownikom wsparcie rozwoju na każdym etapie kariery, a także możliwość uczestnictwa w szeregu rotacyjnych programów rozwoju zawodowego. Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowe informacje, które pozwolą pracownikom wybrać odpowiedni program rozwoju.

Program doskonalenia księgowego (Accounting Development Program)

Program doskonalenia księgowego (Accounting Development Program)

Kto: księgowi szczebla podstawowego
Miejsce: cały świat
Czas trwania:  trzy rotacje roczne
Poziom: szczebel podstawowy

 

 


Oferowany przez firmę Dell program doskonalenia księgowego (Accounting Development Program) kształci nowych kierowników zajmujących się księgowością firmy, umożliwiając uczestnikom rotacyjną pracę na kilku ambitnych stanowiskach, udział w znakomitych szkoleniach księgowych oraz konstruktywną współpracę z innymi w ramach sieci kontaktów. Obejmuje on trzy następujące kolejno po sobie okresy pracy na przydzielonych stanowiskach w określonych obszarach księgowości. Uczestnicy będą mieli również szansę spędzić sześć miesięcy, wykonując zadania na szczeblu globalnym.

Program rozwoju przywództwa w obszarze operacji biznesowych (Business Operations Leadership Development Program)

Program rozwoju przywództwa w obszarze operacji biznesowych (Business Operations Leadership Development Program)Kto: niedawni absolwenci studiów na szczeblu podstawowym
Miejsce: Massachusetts (studenci w USA); wiele lokalizacji (studenci na obszarze Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki)
Czas trwania: dwa i pół roku do trzech lat
Poziom: szczebel podstawowyProgram rozwoju przywództwa w obszarze operacji biznesowych (Business Operations Leadership Development Program) to trwający od dwóch lat i pięciu miesięcy do trzech lat program rotacji zawodowej, który obejmuje kompleksowy program szkoleniowy, stałą opiekę doświadczonych członków zespołu oraz liczne możliwości współpracy w ramach sieci kontaktów. W ramach rotacji uczestnicy programu mogą mieć możliwość realizacji szeregu funkcji w zakresie operacji biznesowych, związanych na przykład z analizą i planowaniem finansowym, analizą danych, ustalaniem cen, sprzedażą, a także strategią wejścia na rynek. Poszukujemy osób pełnych entuzjazmu, skłonnych do współpracy i zorientowanych na wyniki, które wykazują wysoką zdolność do analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Kluczem do powodzenia w tym programie jest zdolność do rozwoju w nieustannie zmieniającym się, dynamicznym środowisku.

Programy doskonalenia w obszarze obsługi klienta (Client Development Program)

Programy doskonalenia w obszarze obsługi klienta (Client Development Program)

Kto: niedawni absolwenci studiów na szczeblu podstawowym
Miejsce: Oklahoma City, Oklahoma; Round Rock, Teksas
Czas trwania: dwunastomiesięczny program realizowany w pełnym wymiarze
Poziom: szczebel podstawowy


Program doskonalenia w obszarze obsługi klienta to dwunastomiesięczny program, który ma pomóc w realizacji zobowiązania firmy Dell do wspierania wzrostu i rozwoju naszych pracowników oraz naszej społeczności. Program pozwala absolwentom uzyskać narzędzia, dzięki którym mogą budować podstawy swojej kariery zawodowej, wykonując ambitne i strategiczne zadania w dziale obsługi klienta. Dzięki programowi uczestnicy mają okazję wykonywać zadania związane z analizą danych, doskonalić swoje zdolności przywódcze, korzystać z opieki doświadczonych członków zespołu, a także uczyć się od siebie nawzajem. Uczestnicy będą ponadto mieli możliwość zaangażowania się we współpracę w ramach sieci kontaktów i organizację wydarzeń o charakterze społecznym oraz wysłuchania serii inspirujących wykładów

Program rozwoju przywództwa w obszarze inżynierii (Engineering Leadership Development Program)

Program rozwoju przywództwa w obszarze inżynierii (Engineering Leadership Development Program)Kto: studenci
Miejsce: cały świat
Czas trwania: 27 miesięcy
Poziom: szczebel podstawowy
Program rozwoju przywództwa w obszarze inżynierii technologii podstawowych (Engineering Leadership Development Program) pozwala wykształcić przyszłych liderów w dziedzinie technologii. Zatrudniamy zróżnicowaną grupę absolwentów, którzy niedawno ukończyli szkoły wyższe i wykazują zdolności techniczne i przywódcze. Uczestnicy tego programu w dziewięciomiesięcznych cyklach realizują zadania obejmujące różne zakresy: od inżynierii, przez marketing po dostawy. Tak skonstruowany program pozwala uczestnikom rozwijać umiejętności, zdobyć doświadczenie w różnych obszarach działalności oraz nawiązać relacje, dzięki czemu w przyszłości będą mogli z powodzeniem zajmować stanowiska architektów rozwiązań, głównych strategów i dyrektorów ds. technologii. Ponadto wyjątkowe doświadczenie i relacje z osobami z innych obszarów działalności wpłyną korzystnie na pracę w grupach, do których uczestnicy programu zostaną przydzieleni. Program, który jest przeznaczony dla najbardziej utalentowanych uczestników, pozwala im rozwijać umiejętności, kierując ścieżkę ich kariery w taki sposób, aby w przyszłości mogli zajmować kierownicze stanowiska w dziedzinie technologii i produktów.

Program szkolenia i doskonalenia finansowego (Finance Training & Development Program)

Program szkolenia i doskonalenia finansowego (Finance Training & Development Program)Kto: specjaliści ds. finansów szczebla podstawowego
Miejsce: cały świat
Czas trwania: różny
Poziom: szczebel podstawowy
Program szkolenia i doskonalenia finansowego firmy Dell daje pracownikom szczebla podstawowego szansę na rozpoczęcie kariery w dziale finansów. Obejmuje rotację na stanowiskach w dziale finansów w różnych krajach oraz istotne kursy akademickie, które pozwalają uzyskać rzeczywiste doświadczenie i zdobyć cenne umiejętności finansowe i biznesowe.

W ramach rotacji uczestnicy zazwyczaj są przydzielani do stanowisk związanych z działalnością korporacyjną, biznesową, operacyjną oraz księgowością.

Program doskonalenia finansowego dla absolwentów (Finance Graduate Program)

Program doskonalenia finansowego dla absolwentów (Finance Graduate Program)

Kto: wybrani absolwenci zainteresowani finansami przedsiębiorstwa
Miejsce: Panama
Czas trwania: sześć miesięcy
Poziom: szczebel podstawowy


Program doskonalenia finansowego dla absolwentów ma na celu rozwijanie talentów w zakresie, który wykracza poza umiejętności analityczne, poprzez skupienie na kluczowych kompetencjach miękkich i umiejętnościach interpersonalnych niezbędnych do rozwoju kariery w firmie Dell. Opracowano go z myślą o wykształceniu przyszłych liderów firmy Dell.

Program obejmuje obszary rozwoju, które są niezbędne dla niedawnych absolwentów do rozpoczęcia kariery w międzynarodowej organizacji finansowej. Program skupia się na doskonaleniu poprzez indywidualne i grupowe szkolenia z zakresu umiejętności finansowych i technicznych oraz kompetencji miękkich. Poszukujemy osób z biegłą znajomością języka angielskiego, które chcą rozpocząć karierę w dziedzinie finansów przedsiębiorstwa.

Program doskonalenia finansowego dla absolwentów jest realizowany w Panamie, a uczestniczyć w nim mogą wszystkie osoby, które niedawno ukończyły studia. Osoby, które chcą aplikować, aby uczestniczyć w tym programie lub uzyskać bardziej szczegółowe informacje na jego temat, są proszone o przesłanie swojego CV. W temacie prosimy wpisać „Finance Graduate Program - Panama” („Program doskonalenia finansowego dla absolwentów — Panama”).

Globalny program dla współpracowników w obszarze usług (Global Services Associate Program)

Globalny program dla współpracowników w obszarze usług (Global Services Associate Program)Kto: absolwenci na szczeblu podstawowym z maksymalnie pięcioletnim doświadczeniem (w zależności od roli w ramach programu)
Miejsce: cały świat
Czas trwania: 18–30 miesięcy (w zależności od roli w ramach programu)
Poziom: szczebel podstawowy lub średniGlobalny program dla współpracowników w obszarze usług (Global Services Associate Program) umożliwia rekrutację i zatrudnianie pracowników na szczeblu lokalnym oraz szkolenie ich na poziomie centralnym w jednej z 10 globalnych placówek szkoleniowych. Uczestnicy wezmą udział w ustrukturyzowanym programie, który stanowi połączenie intensywnego kształcenia i praktycznego doświadczenia zdobywanego w ramach wielotygodniowego szkolenia w grupie kandydatów. Szkolenie w grupie kandydatów obejmuje wprowadzenie do dziedziny pamięci masowych, najlepszych praktyk i metodologii, a także sposobu prowadzenia działalności przez Dell EMC. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zdobyć praktyczne doświadczenie podczas pracy z produktami i platformami Dell EMC oraz narzędziami infrastruktury pamięci masowych. Ponadto uczestnicy uzyskają podstawową wiedzę niezbędną do uzyskania certyfikatów technicznych (Dell EMC i innych).

To szeroko zakrojone szkolenie techniczne jest połączone z rozbudowanym kształceniem w zakresie kompetencji zawodowych oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania danej roli. Na zakończenie szkolenia w grupie kandydatów uczestnicy będą przekierowywani na odpowiednie stanowiska pełnoetatowe. Na tym etapie uczestnicy będą wykonywać codzienne obowiązki związane z pracą na danym stanowisku pod czujnym okiem opiekuna oraz kontynuować rozwój, aby zapewnić, że ich umiejętności są dostosowane do potrzeb spółki i branży IT. Uczestnicy podlegają ocenie dwa razy do roku. Mogą wówczas uzyskać podwyżkę uznaniową. Ukończenie programu skutkuje zakwalifikowaniem się do awansu na kolejny poziom zawodowy w ramach danej jednostki biznesowej.

Globalny program rozwoju przywództwa w obszarze usług dla przedsiębiorstw (Global Enterprise Services Leadership Development Program)

Globalny program rozwoju przywództwa w obszarze usług dla przedsiębiorstw (Global Enterprise Services Leadership Development Program)Kto: niedawni absolwenci, którzy uzyskali tytuł licencjata lub MBA
Miejsce: cały świat (Hopkinton, Massachusetts; Brentford, Zjednoczone Królestwo; Szanghaj, Chiny)
Czas trwania: dwa lata
Poziom: szczebel podstawowyGlobalny program rozwoju przywództwa w obszarze usług dla przedsiębiorstw (Global Enterprise Services Leadership Development Program) to program rotacyjny, na który składają się cztery sześciomiesięczne rotacje. W ramach realizowanych zadań uczestnicy będą mieli okazję zmierzyć się z realiami różnych obszarów globalnych usług dla przedsiębiorstw, między innymi obsługą klienta, usługami specjalistycznymi, strategią i działalnością operacyjną, a także organizacją strategii wejścia na rynek. Chcemy kształcić przyszłych liderów poprzez strategiczne doświadczenia w obszarze globalnych usług dla przedsiębiorstw, podstawowe szkolenia z zakresu przywództwa i profesjonalnych umiejętności współpracy w ramach sieci kontaktów. Program pozwala naszym współpracownikom na szybszy rozwój kariery, zapewnia wysoką wydajność działalności i kształtuje zdolność do strategicznego myślenia. Poszukujemy osób, które mają zdolność strategicznego myślenia i rozwiązywania problemów. Umiejętność realizowania kilku zadań jednocześnie w dynamicznym, ulegającym szybkim zmianom środowisku technicznym i predyspozycje do pełnienia roli świadomego przywódcy to kluczowe cechy, które pozwolą osiągnąć sukces w ramach tego programu.

Program rozwoju pracowników wewnętrznego zespołu sprzedaży (Inside Sales Development Program)

Program rozwoju pracowników wewnętrznego zespołu sprzedaży (Inside Sales Development Program)Kto: wymagany tytuł licencjata
Miejsce: Stany Zjednoczone, Massachusetts
Czas trwania: dwa i pół roku do trzech lat
Poziom: szczebel podstawowy
Wewnętrzny dział sprzedaży to światowej klasy innowacyjny i wydajny pod względem operacyjnym mechanizm sprzedaży. Program ten ma na celu przede wszystkim szkolenie i rozwój kolejnego pokolenia liderów w dziedzinie sprzedaży przy jednoczesnym napędzaniu popytu i generowaniu przychodów.

Uczestnikom zapewniamy intensywne szkolenie z zakresu produktów i sprzedaży, a także wartościową opiekę doświadczonych członków zespołu. Ponadto uczestnicy będą odpowiadać za przeprowadzanie wychodzących rozmów telefonicznych w celu pozyskiwania nowych klientów i obsługi obecnych klientów, z myślą o dostosowaniu naszych strategii i rozwiązań w sposób umożliwiający rozwiązywanie problemów dotyczących IT. Po upływie dwóch do trzech lat uczestnicy będą mieli możliwość dołączenia do naszego działu sprzedaży w terenie lub wewnętrznego zespołu liderów sprzedaży.

Program rotacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (HR Rotation Program)

Program rotacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (HR Rotation Program)Kto: studenci i absolwenci studiów magisterskich na kierunkach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi
Miejsce: cały świat
Czas trwania: od dwóch do trzech lat
Poziom: szczebel podstawowy
Program rotacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi firmy Dell opracowano z myślą o wykształceniu zespołu dobrze wykwalifikowanych profesjonalistów w dziedzinie HR, którzy potrafią wprowadzać innowacje, myśleć strategicznie, budować silne relacje z klientami i skupiać się na ich potrzebach, przyczyniać się do osiągania coraz lepszych wyników i nadawać kierunek rozwojowi obszaru HR w firmie Dell Technologies w przyszłości.

Uczestnicy zazwyczaj zyskują doświadczenie na przydzielonych stanowiskach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, stosownie do prowadzonej działalności, w rolach charakterystycznych dla obszaru HR, takich jak wynagrodzenia, pozyskiwanie utalentowanych pracowników lub świadczenia, czy też w ramach kluczowego projektu strategicznego lub działalności strategicznej.

Programy rozwoju w obszarze IT

Program rozwoju przywództwa w obszarze IT (IT Leadership Development Program)Kto: wybrani absolwenci na szczeblu podstawowym
Miejsce: cały świat
Czas trwania: od dwóch do trzech lat
Poziom: szczebel podstawowy
Program rozwoju w obszarze IT daje utalentowanym i ambitnym absolwentom szansę na wykorzystanie zdobytego wykształcenia, zdolności przywódczych i zamiłowania do technologii w celu rozwoju umiejętności technicznych, biznesowych i doradczych, które są niezbędne współczesnym przywódcom w dziedzinie technologii. Trwający od dwóch do trzech lat program daje absolwentom szansę uzyskania doświadczenia na różnych stanowiskach lub wyspecjalizowania się w konkretnej dziedzinie z zakresu IT. Wszyscy uczestnicy programu IT będą mieli możliwość wzięcia udziału w budowaniu silnej sieci profesjonalistów, wyspecjalizowania swoich umiejętności dzięki uczestnictwu w solidnym programie szkoleniowym, a także uczestnictwa w wymagających zadaniach, których celem jest rozwiązywanie prawdziwych problemów biznesowych w ramach współpracy w zespole na szczeblu globalnym.

Program doskonalenia umiejętności pracowników zajmujących się łańcuchem dostaw (Supply Chain Development Program)

Program doskonalenia umiejętności pracowników zajmujących się łańcuchem dostaw (Supply Chain Development Program)

Kto: wybrani absolwenci na poziomie podstawowym z najlepszych szkół kształcących w zakresie łańcucha dostaw
Miejsce: Austin, Teksas
Czas trwania: trzy lata


Program doskonalenia umiejętności pracowników zajmujących się łańcuchem dostaw daje absolwentom studiów wyższych na poziomie podstawowym możliwość rozpoczęcia kariery w obszarze łańcucha dostaw. Program obejmuje trzy różne roczne zadania rotacyjne (tj. logistyka, działalność operacyjna, zaopatrzenie) oraz znaczący program szkoleniowy skupiający się na rozwoju solidnych umiejętności z zakresu łańcucha dostaw oraz umiejętności biznesowych. Ponadto opiekę nad uczestnikami sprawują doświadczeni członkowie zespołu i doradcy, którzy pomogą w rozwoju kariery. Program został uruchomiony w Austin w czerwcu 2014 roku z udziałem najbardziej utalentowanych studentów uczelni.

Program dla nowych absolwentów o specjalności marketingowej (Marketing College Hire Program)
Program dla nowych absolwentów o specjalności marketingowej (Marketing College Hire Program)Kto: nowi absolwenci z tytułem licencjata (o specjalności marketingowej lub innej odpowiadającej profilowi)
Miejsce: Stany Zjednoczone
Czas trwania: dwa lata
Poziom: szczebel podstawowyW ciągu osiemnastu miesięcy od uzyskania tytułu licencjackiego i przyjęcia pełnoetatowego stanowiska w dziale marketingu uczestnik zostanie na okres dwóch lat objęty programem dla nowych absolwentów o specjalności marketingowej. W ciągu tych dwóch lat uczestnik w dwóch rocznych rotacjach będzie pełnił obowiązki na różnych stanowiskach: od strategicznych zadań marketingowych (w działach komunikacji globalnej, marketingu terenowego i partnerskiego, cyfryzacji, wydarzeń globalnych) po marketing poszczególnych produktów. Oprócz praktycznej nauki związanej z wykonywanymi obowiązkami w ramach poszczególnych rotacji uczestnicy mogą wszechstronnie wzbogacić swój potencjał zawodowy dzięki spersonalizowanym szkoleniom oraz warsztatom, opiece i doradztwu doświadczonych pracowników, rozległej sieci współpracowników, a także możliwościom pracy na rzecz społeczności. Po pomyślnym ukończeniu programu uczestnicy przystępują do pracy z bogatszą wiedzą o firmie Dell, branży technologicznej oraz marketingu w dużej organizacji.