|

Poznaj korzyści

Korzyści. Nagrody. Równowaga. To wszystko znajdziesz w firmie Dell.

Ludzie są podstawą naszego długoterminowego sukcesu. Nic dziwnego zatem, że mnóstwo czasu i wysiłku poświęcamy na utworzenie kompleksowych pakietów świadczeń dla pracowników. Staramy się zapewnić największy wybór i korzyści w najlepszej cenie. Nasze pakiety są konkurencyjne i odpowiednie dla poszczególnych krajów.

Będziemy nagradzać Twoje osiągnięcia.

To proste. Uważamy, że warto nagradzać ludzi za dobrą pracę. Wszyscy nasi pracownicy są niezbędnymi członkami zespołu. Osiągają sukces, realizując — często z naddatkiem — jasno określone i wymierne cele.

Wynagrodzenie

Nasza filozofia wynagrodzenia wspiera strategie firmy i pracowników, a także kulturę merytokracji. Naszą główną zasadą w firmie Dell jest przyciągnięcie i zatrzymanie najlepszych pracowników, aby utrzymać konkurencyjność i odnosić sukcesy na rynku.

Rozwój kariery

Jako pracodawca staramy się też stworzyć profesjonalne stanowisko, gdzie wszyscy mogą rozwijać się i świetnie funkcjonować. Oprócz formalnych szkoleń prowadzimy indywidualne programy rozwoju, dysponujemy narzędziami umożliwiającymi gromadzenie uwag od wszystkich współpracowników, zapewniamy pomoc bardziej zaawansowanych członków zespołu, korzystanie z sieci społecznościowych, ambitne zadania oraz możliwości rozwoju. Inwestujemy w ludzi, a większość pracowników jest zatrudnianych w ramach rekrutacji wewnętrznej.

Korzyści i nagrody
Korzyści   

Zdrowie i dobre samopoczucie
Zależy nam, aby każdy pracownik miał dostęp do zasobów umożliwiających rozwój swoich możliwości. W ramach nagród oferujemy programy korzyści mające na celu pomóc w utrzymaniu zdrowego trybu życia. Rodzaje korzyści zależą od Twojego miejsca pracy, dlatego poproś osobę rekrutującą o więcej informacji.

Program pomocy pracownikom
Nasz program pomocy pracownikom jest skierowany do naszych pracowników i ich rodzin i nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. W ramach programu oferowane jest poufne, profesjonalne doradztwo w zakresie szerokiego zakresu problemów, takich ja nadużywanie środków odurzających, żałoba i strata, komunikacja w rodzinie, radzenie sobie ze stresem i depresją, rodzicielstwo, porady finansowe i wiele innych.

Inne korzyści
Poza korzyściami w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia, możesz również skorzystać z innych programów dostępnych w Twoim miejscu pracy. Ich oferta obejmuje prawo do płatnego czasu wolnego, programy finansowo-oszczędnościowe i wiele innych. Osoba rekrutująca udzieli Ci więcej informacji na temat programów korzyści dostępnych w Twoim miejscu pracy.