|

Usługi i pomoc techniczna dla użytkowników domowych

Usługi i pomoc techniczna dla klientów firmy Dell
Domowa Naprawa Dell 
W przypadku wystąpienia awarii systemu firma Dell może wysłać do klienta technika serwisowego po ukończeniu telefonicznej procedury rozwiązywania problemów.

Funkcje wchodzące w skład usługi:

Kompleksowa pomoc techniczna online przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
Firma Dell oferuje kompleksową, bezpłatną pomoc techniczną online pod adresem //support.euro.dell.com. Obejmuje ona pomoc techniczną świadczoną przy użyciu m.in. poczty e-mail. Odpowiedzi na większość problemów technicznych można również uzyskać za pomocą diagnostycznych narzędzi online oraz zasobów informacyjnych firmy Dell, takich jak:
 • Dostęp do znacznej części materiałów pomocniczych używanych przez pracowników technicznych firmy Dell. Materiały te są dostępne w 12 językach i zawierają listę najczęściej zadawanych pytań.
 • Informacje o systemie użytkownika dostępne na podstawie numeru seryjnego.
 • Sterowniki, programy narzędziowe oraz subskrypcja powiadomień o aktualizacjach.
 • Grupa dyskusyjna dla Klientów firmy Dell i jej specjalistów ds. technicznych.

Telefoniczna pomoc techniczna
Jeśli problemu związanego z działaniem produktu firmy Dell nie można rozwiązać za pomocą narzędzi online, w celu jego zdiagnozowania należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Dell. Telefoniczna pomoc techniczna umożliwia firmie Dell szybkie i skuteczne zidentyfikowanie problemu, a następnie wybranie razem z klientem najlepszej i najszybszej metody jego rozwiązania. Telefoniczna pomoc techniczna jest świadczona bezpłatnie. Usługi pomocy telefonicznej są świadczone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Za połączenia z linią telefonicznej pomocy technicznej firmy Dell pobierane są opłaty jak za połączenia lokalne. Numer telefonu i szczegółowe informacje o dostępności usługi można uzyskać, wybierając odpowiedni kraj i segment na stronie internetowej www.dell.com/contactdell (w języku angielskim).

Serwis międzynarodowy
Program serwisu międzynarodowego jest przeznaczony dla osób korzystających z notebooków firmy Dell i przebywających poza granicami kraju, w którym komputer został zakupiony. Usługa ta jest dostępna tylko w obsługiwanych krajach wymienionych w witrynie firmy Dell. //www.dell.com/globaltagtransfer (w języku angielskim).
W przypadku wystąpienia problemu, gdy klient przebywa poza krajem zamieszkania, można skorzystać z serwisu międzynarodowego w dowolnym kraju, w którym obsługiwana jest dana seria notebooków. Szczegóły świadczenia usługi i dostępność części mogą się różnić w zależności od kraju. Klienci powinni pamiętać, że w zależności od oddalenia lub dostępności miejsca wystąpienia awarii wykonanie naprawy w następnym dniu roboczym może się okazać niemożliwe.
Odbiór i zwrot 
W razie wystąpienia awarii komputer zostanie naprawiony w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia procedury rozwiązywania problemu przez telefon. Jeśli zgłoszenie zostanie zarejestrowane przez technika przed zakończeniem godzin pracy, odbiór systemu nastąpi w następnym dniu roboczym. Ta usługa jest dostępna tylko od poniedziałku do piątku w lokalnych godzinach pracy.

Funkcje wchodzące w skład usługi:

Kompleksowa pomoc techniczna online przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Firma Dell oferuje kompleksową, bezpłatną pomoc techniczną online pod adresem //support.euro.dell.com. Obejmuje ona pomoc techniczną świadczoną przy użyciu m.in. poczty e-mail. Odpowiedzi na większość problemów technicznych można również uzyskać za pomocą diagnostycznych narzędzi online oraz zasobów informacyjnych firmy Dell, takich jak:
 • Dostęp do znacznej części materiałów pomocniczych używanych przez pracowników technicznych firmy Dell. Materiały te są dostępne w 12 językach i zawierają listę najczęściej zadawanych pytań.
 • Informacje o systemie użytkownika dostępne na podstawie numeru seryjnego.
 • Sterowniki, programy narzędziowe oraz subskrypcja powiadomień o aktualizacjach.
 • Grupa dyskusyjna dla Klientów firmy Dell i jej specjalistów ds. technicznych.

Telefoniczna pomoc techniczna

Jeśli problemu związanego z działaniem produktu firmy Dell nie można rozwiązać za pomocą narzędzi online, w celu jego zdiagnozowania należy się skontaktować z pomocą techniczną firmy Dell. Telefoniczna pomoc techniczna umożliwia firmie Dell szybkie i skuteczne zidentyfikowanie problemu, który mógł wystąpić w systemie, a następnie wybranie razem z klientem najlepszej i najszybszej metody jego rozwiązania. Telefoniczna pomoc techniczna jest świadczona bezpłatnie i dotyczy wszelkich kwestii związanych z ustawowymi prawami konsumenta. Usługi pomocy telefonicznej są świadczone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Za połączenia z linią telefonicznej pomocy technicznej firmy Dell pobierane są opłaty jak za połączenia lokalne. Numer telefonu i szczegółowe informacje o dostępności usługi można uzyskać, wybierając odpowiedni kraj i segment na stronie internetowej www.dell.com/contactdell (w języku angielskim).
Ochrona od przypadkowych uszkodzeń  
Przygotuj się na nieoczekiwane zdarzenia dzięki usłudze ochrony przed przypadkowymi uszkodzeniami. Wiadomo, że wypadki się zdarzają. To fakt. Jeśli jednak wypadek przytrafi się akurat Twojemu komputerowi, wydajność pracy może spaść do zera. Nieoczekiwane koszty naprawy lub wymiany części mogą szybko wzrosnąć. Usługa ochrony przed przypadkowymi uszkodzeniami pozwala przygotować się na nieoczekiwane i zapewnić płynną działalność.

Obsługa codziennych wypadków i sytuacji o wysokim ryzyku.
Usługa ochrony przed przypadkowymi uszkodzeniami dotyczy problemów nieobjętych standardową gwarancją. W razie przypadkowego uszkodzenia sprzętu spowodowanego zalaniem płynem, przepięciami, stłuczeniami, upadkami oraz innymi uderzeniami system jest naprawiany lub wymieniany. W sytuacji przypadkowego uszkodzenia jednego z systemów wystarczy bezpośrednio skontaktować się z firmą Dell. 

Po określeniu przyczyny i zakresu problemu przez jednego z techników firma Dell dokonuje niezbędnej naprawy lub wymiany.

Podstawowe korzyści:
 • Lepsza kontrola nad kosztami — firma Dell ułatwia ograniczenie bezpośrednich kosztów nieoczekiwanej naprawy.
 • Szeroki zakres usługi — odrębna umowa serwisowa jest uzupełnieniem standardowej gwarancji i zapewnia dostęp do części i techników w sprawach dotyczących typowych przypadkowych uszkodzeń, nawet w środowiskach o wysokim ryzyku.
 • Łatwa obsługa — klienci kontaktują się bezpośrednio z firmą Dell, nie ponosząc żadnych dodatkowych opłat.
 • Elastyczny okres umowy — dostępne są opcje od 1 roku do 5 lat.

Zwróć się do lokalnego sprzedawcy, aby uzyskać więcej informacji na temat tego produktu.