Pomoc w wyborze — usługa ochrony przed przypadkowymi uszkodzeniami

     

   Ochrona przed przypadkowymi uszkodzeniami

Ochrona przed przypadkowymi uszkodzeniami

Usługa ochrony przed przypadkowymi uszkodzeniami* wypadki się zdarzają niezależnie od stosowanych środków ostrożności. Dzięki usłudze ochrony przed przypadkowymi uszkodzeniami* możesz zabezpieczyć komputer przed codziennym ryzykiem. Usługa obejmuje naprawę systemu, który nie jest objęty ograniczoną gwarancją na sprzęt*, w następujących sytuacjach:

  • Przepięcia i uszkodzenia ekranu — naprawa komputera po awarii spowodowanej nieprzewidzianym skokiem napięcia albo przypadkowym uszkodzeniem wyświetlacza
  • Rozlanie cieczy — naprawa komputera po przypadkowym oblaniu go płynem
  • Przypadkowe upadki — naprawa komputera po przypadkowym upuszczeniu go, upadku lub uderzeniu


Jeśli chcesz otrzymać bezpłatnie kopię tej dokumentacji w wersji papierowej, prosimy skontaktuj się z nami wysyłając e-mail na adres: PL.referrals@aig.com lub napisz do: AIG Personal Lines, The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London, EC3M 4AB, UK (Wielka Brytania). Prosimy podaj w korespondencji numer swojej polisy, nazwę ubezpieczającego i adres, na który chciałbyś otrzymać kopię dokumentacji.