Pomoc w wyborze: edytory plików PDF

Baner edytora plików PDF

Program PhantomPDF umożliwia specjalistycznym pracownikom tworzenie lepszych, inteligentnych dokumentów PDF, oferując pełne rozwiązanie obsługujące cały cykl istnienia dokumentów (tworzenie, przegląd, edytowanie, zarządzanie, udostępnianie, zabezpieczanie i śledzenie wykorzystania) w przystępnej cenowo i łatwej w obsłudze aplikacji

Program Foxit PhantomPDF jest dostępny w dwóch wersjach: Business i Standard.

Wersja PhantomPDF Business w porównaniu do programu Adobe Acrobat Standard daje większe możliwości edycji, współpracy i zabezpieczeń, które są niezbędne w większych organizacjach lub w szczególnych branżach. Ten produkt jest w przybliżeniu odpowiednikiem programu Adobe Acrobat Standard.

Program PhantomPDF Standard jest przeznaczony dla indywidualnych pracowników, którzy chcą tworzyć przeglądać, edytować, zabezpieczać i udostępniać dokumenty PDF oraz zarządzać nimi. Ten produkt jest w przybliżeniu odpowiednikiem programu Adobe Acrobat Standard.

PhantomPDF Standard to rozwiązanie Foxit PhantomPDF zalecane dla pracowników, którzy pracują głównie indywidualnie.

Dla pracowników, którzy działają w większych grupach i wymagają takich funkcji, jak współpraca, zaawansowane zabezpieczenia lub ułatwienia odstępu, śledzenie wykorzystania lub skanowanie wielu dokumentów, zalecana jest wersja PhantomPDF Business.
 CechaKorzyść 
Tworzenie plików PDF
 • Tworzenie zgodnych ze standardami branżowymi plików PDF, PDF/A, PDF/E i PDF/X za pomocą praktycznie dowolnych aplikacji na komputery PC, popularnych formatów graficznych i zawartości schowka.
 • Tworzenie plików PDF za pomocą jednego kliknięcia w aplikacjach Microsoft Office.
Eksportowanie plików PDF do aplikacji Microsoft Office
 • Ponowne wykorzystywanie zawartości plików PDF dzięki przekonwertowaniu całego dokumentu lub wybranego tekstu do formatu Word, PowerPoint lub Excel.
Wyświetlanie i drukowanie plików PDF
 • Szybkie wyświetlanie nawet bardzo dużych dokumentów PDF.
 • Drukowanie każdego rodzaju dokumentów PDF.
Edytowanie plików PDF
 • Edytowanie akapitów i układanie tekstu w ramach wielu akapitów, kolumn i stron.
 • Zmiana układu dokumentu za pomocą przenoszenia pól tekstowych, zmiany ich rozmiarów lub wyrównania tekstu.
 • Nadawanie dokumentom profesjonalnego wyglądu dzięki pieczęciom, znakom wodnym, nagłówkom, stopkom, numeracji itp.
Organizowanie dokumentów PDF
 • Szybkie i łatwe porządkowanie, przetwarzanie i profesjonalizowanie dokumentów PDF w ramach obsługi obiegu pracy.
 • Łączenie lub dzielenie dokumentów PDF.
 • Przeciąganie i upuszczanie stron w obrębie jednego dokumentu lub między dokumentami.
 • Przycinanie, usuwanie, dodawanie, wymiana, spłaszczanie i obracanie stron w dokumentach PDF.
Skanowanie i konwertowanie drukowanego tekstu oraz przetwarzanie OCR
 • Współpraca ze skanerem w celu skanowania dokumentów i konwertowania ich do formatu PDF. Konwertowanie istniejących zeskanowanych plików (np. grafik) do formatu PDF.
 • Technologia OCR przekształcająca grafikę na tekst umożliwiający zaznaczanie i wyszukiwanie. Technologia optycznego rozpoznawania znaków (OCR) wykrywa znaki i słowa w plikach graficznych.
 • Umożliwia to edytowanie tekstu, co jest bardzo przydatne przy aktualizowaniu dokumentów, które są dostępne tylko w wersji fizycznej.
 • Wysoki poziom kompresji zeskanowanych plików PDF w celu zmniejszenia rozmiaru plików.
Tworzenie formularzy PDF
 • Szybkie i łatwe tworzenie formularzy PDF za pomocą automatycznego rozpoznawania pól i asystenta projektowania.
 • Tworzenie profesjonalnych formularzy z przyciskami zwykłymi i radiowymi, polami wyboru, listami i polami Combo, a także polami tekstowymi i miejscami na podpis.
Pamięć masowa w chmurze i integracja z systemami ECM
 • Integracja z czołowymi systemami zarządzania treścią (ECM).
 • Obsługa popularnych usług udostępniania plików.
Śledzenie wykorzystania dokumentów
 • Śledzenie wykorzystania dokumentów — informacje na przykład o tym, kto otwierał plik, jakie wykonywał czynności, które strony wyświetlał itd.
 • Wyświetlanie wszystkich wersji dokumentu w intuicyjnym drzewie wersji.
 • Automatyczne powiadamianie czytelnika o pojawieniu się nowej wersji dokumentu.
Współpraca i udostępnianie
 • Wspólny przegląd dokumentów oraz komentowanie i zarządzanie komentarzami.
 • Integracja z programami Evernote i OneNote.
 • Szybkie, łatwe i bezpieczne udostępnianie zawartości dzięki generowaniu łączy do plików i przesyłaniu ich za pomocą wiadomości e-mail lub serwisów społecznościowych.
Bezpieczeństwo dokumentów
 • Właściciel dokumentu może przydzielać i cofać prawa dostępu do dokumentu, które obowiązują bez względu na lokalizację pliku.
 • Trwałe usuwanie widocznego tekstu i grafiki z pliku PDF w celu ochrony poufnych informacji.
 • Szyfrowanie za pomocą haseł lub certyfikatów i kontrolowanie czynności dostępnych dla użytkowników.
 • Podpisy cyfrowe i zintegrowana obsługa rozwiązania DocuSign.
Ułatwienia dostępu
 • Kontrola ułatwień dostępu w plikach PDF w celu sprawdzania, czy dokument jest zgodny ze standardami technologicznymi sekcji 508.
 • Wykrywanie problemów z dostępem i proponowanie rozwiązań zapewniających zgodność ze standardami sekcji 508.
 • Łatwe tworzenie plików PDF zgodnych ze standardem JAWS na podstawie plików Microsoft Office.
Kreatory działań
 • Automatyzacja serii rutynowych zadań w celu zwiększania produktywności użytkowników.
Znajdź odpowiednią dla siebie wersję programu PhantomPDF:

  PhantomPDF Business PhantomPDF Standard
Tworzenie plików PDF Brak ikonyBrak ikony
Eksportowanie plików PDF do aplikacji Microsoft Office Brak ikonyBrak ikony 
Wyświetlanie i drukowanie plików PDF Brak ikonyBrak ikony 
Edytowanie plików PDFBrak ikony Brak ikony 
Organizowanie dokumentów PDFBrak ikonyBrak ikony
Skanowanie i konwertowanie drukowanego tekstu oraz przetwarzanie OCRBrak ikony Brak ikony 
Tworzenie formularzy PDF Brak ikonyBrak ikony 
Pamięć masowa w chmurze i integracja z systemami ECMBrak ikony  Brak ikony
Śledzenie wykorzystania dokumentów Zaawansowane Średnio zaawansowane
Współpraca i udostępnianie Zaawansowane Średnio zaawansowane
Bezpieczeństwo dokumentów Zaawansowane Średnio zaawansowane
Ułatwienia dostępu Zaawansowane Podstawowe
Kreatory działańBrak ikony 
Wysoki poziom kompresji zeskanowanych plików PDF Brak ikony