|

Rozwiązania mobilne/BYOD firmy Dell

Mobilność staje się rzeczywistością. Wreszcie.

Rozwiązania mobilne zmieniły sposób, w jaki ludzie kontaktują się ze sobą i z otaczającym światem. Ciągła łączność daje szansę na osiągnięcie bezprecedensowej produktywności i wydajności w przedsiębiorstwie, ale oznacza też nowe zagrożenia i większą złożoność systemów IT. Powoduje to rozbieżność między wymaganiami infrastruktury IT a obietnicami świata mobilnego.  

Rozwiązania mobilne/BYOD firmy Dell zamykają tę lukę. Tylko firma Dell oferuje rozwiązania obejmujące wiele urządzeń, aplikacji, danych i sieci, tworząc optymalne rozwiązanie obliczeniowe dla każdej mobilnej grupy roboczej. Wspólnie z klientem możemy dopasować najlepszą strategię mobilną do jego wyjątkowych potrzeb, celów biznesowych i wymagań grup użytkowników.


Rozwiązania mobilne/BYOD firmy Dell to:
 

  • Większe możliwości pracowników, które skutkują wyższą wydajnością, większym zadowoleniem i lepszą obsługą klientów.
  • Lepsze wyniki biznesowe dzięki uproszczeniu procesów.
  • Kontrola i innowacyjność w dziale IT dzięki kompleksowym zabezpieczeniom i uproszczonemu zarządzaniu.
W jaki sposób można zmobilizować swój potencjał? Firma Dell współpracowała z tysiącami klientów. Dzięki tej współpracy ustaliliśmy, że większość organizacji skupia się na trzech kluczowych wyzwaniach:

zapewnianie bezpiecznego i łatwego w zarządzaniu dostępu do narzędzi do współpracy
Zapewnianie bezpiecznego i łatwego w zarządzaniu dostępu do narzędzi do współpracy na inteligentnych urządzeniach. Smartfony i tablety decydują o produktywności użytkowników końcowych. Nasze kompleksowe narzędzie do zarządzania środowiskiem mobilnym w przedsiębiorstwie zapewnia bezpieczny dostęp do poczty elektronicznej, kalendarzy i innych narzędzi usprawniających współpracę na urządzeniach z systemem Android i iOS.

pełny dostęp do aplikacji
Zapewnianie pełnego dostępu do aplikacji mobilnym pracownikom. Mobilni pracownicy, np. terenowi przedstawiciele handlowi, potrzebują nie tylko prostych narzędzi do współpracy, ale również pełnego dostępu do wszystkich aplikacji. Firma Dell zapewnia pełny dostęp do aplikacji dzięki rozwiązaniom dopasowanym do wymagań bezpieczeństwa i strategii biznesowej.

w zakresie zadań o kluczowym znaczeniu
Tworzenie odpowiednich do zadania rozwiązań mobilnych dla zastosowań o kluczowym znaczeniu. Usługi firmy Dell ułatwiają zapewnianie odpowiednich aplikacji na profesjonalnych urządzeniach pracowników pełniących w terenie role o kluczowym znaczeniu dzięki naszym usługom projektowania aplikacji i rozwiązaniom zapewniającym dostęp do aplikacji.