Descrierea serviciului Documentul de Informare pentru Protectia pentru Daune Accidentale Dell – Romania  prezintă sfera de aplicare a serviciului, paşii necesari, serviciile opţionale şi alte condiţii importante aplicabile serviciilor pe care le-aţi achiziţionat de la Dell.