Descrierea serviciului Dell One Time Software Services prezintă sfera de aplicare a serviciului, paşii necesari, serviciile opţionale şi alte condiţii importante aplicabile serviciilor pe care le-aţi achiziţionat de la Dell.