|

Servicii pentru securitatea informaţiilor

Când achiziţionaţi servicii administrate pentru securitatea informaţiilor sau servicii de consultanţă privind securitatea şi riscurile de la Dell SecureWorks, specificaţia de ofertă va fi inclusă în comanda de servicii, în cazul serviciilor administrate pentru securitatea informaţiilor, sau în devizul de lucrări, în cazul serviciilor de consultanţă privind securitatea şi riscurile, iar acea specificaţie de ofertă va fi integrată ca referinţă în Acordul general de servicii Dell SecureWorks. Pentru a obţine o copie pe suport de hârtie a acestor termeni, luaţi legătura cu reprezentantul dvs. Dell SecureWorks sau imprimaţi o copie a termenilor la momentul semnării comenzii de servicii sau a devizului de lucrări.

Dacă nu găsiţi mai jos descrierea serviciului sau specificaţia ofertei, luaţi legătura cu reprezentantul dvs. de vânzări Dell Services local pentru a vi se confirma disponibilitatea serviciului în ţara dvs.