|

Mărci comerciale şi drepturi de autor

DREPTURI DE AUTOR
Drepturile de autor asupra tuturor materialelor de pe acest site („Site-ul”) sunt deţinute de compania Dell sau de creatorii iniţiali ai materialelor. Cu excepţiile prevăzute în acest document, niciunul dintre materiale nu poate fi copiat, reprodus, distribuit, republicat, descărcat, afişat, postat sau transmis în orice formă sau prin orice mijloace, incluzând, fără limitare, mijloace electronice, mijloace mecanice, fotocopiere, înregistrare sau altele, fără permisiune scrisă de la Dell sau de la deţinătorii drepturilor de autor. Este permisă afişarea, copierea, distribuirea şi descărcarea materialelor de pe acest Site doar pentru uz personal, necomercial, cu condiţia să nu fie modificate materialele şi să fie păstrate toate menţiunile referitoare la drepturile de autor şi alte drepturi din aceste materiale. De asemenea, este interzisă oglindirea pe orice alt server a oricărui material de pe acest Site fără permisiune de la Dell. Această permisiune încetează automat dacă încălcaţi termenii sau condiţiile. Orice utilizare neautorizată a materialelor de pe Site poate reprezenta o încălcare a legilor privind drepturile de autor, a legilor privind mărcile comerciale, a legilor privind confidenţialitatea şi publicitatea şi a reglementărilor şi statutelor din domeniul comunicaţiilor.

MĂRCI COMERCIALE
Mărcile comerciale şi siglele („Mărcile comerciale”) utilizate şi afişate pe acest Site sunt mărci comerciale înregistrate şi neînregistrate ale companiei Dell şi alte altor companii şi nu pot fi utilizate fără consimţământul scris prealabil al deţinătorilor. Mărcile comerciale ale companiei Dell trebuie să aibă simbolul ƒ„TM” şi să fie însoţite de recunoaşterea deţinătorului: „XYZ este o marcă comercială a companiei Dell Inc.” Toate mărcile comerciale pot fi utilizate doar ca adjective (de exemplu, „laptopul Inspiron”) şi nu ca substantive (de exemplu, „Inspiron”). Orice întrebări privind utilizarea acestor mărci comerciale sau a altor denumiri, mărci şi sigle Dell trebuie trimise către trademarks@dell.com

Găsiţi aici (în limba engleză) lista parţială a mărcilor comerciale ale companiei Dell.

NOTIFICAREA ÎNCĂLCĂRILOR LEGII DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA) DIN S.U.A.
Dacă credeţi că lucrarea dvs. a fost copiată în orice mod fără permisiunea dvs., trimiteţi următoarele informaţii către Agentul nostru pentru primirea notificărilor privind presupusele încălcări ale drepturilor de autor identificat mai jos. Notificarea trebuie să conţină următoarele:

semnătura dvs. electronică sau fizică;
descrierea lucrării originale ale cărei drepturi de autor pretindeţi că ar fi fost încălcate;
identificarea lucrării despre care pretindeţi că ar încălca drepturile de autor ale lucrării originale şi descrierea locului unde se află această lucrare pe site-ul web Dell;
adresa, numărul de telefon şi adresa de e-mail;
o declaraţie că, de bună credinţă, aveţi convingerea că utilizarea lucrării nu a fost autorizată de deţinătorul drepturilor de autor, de agentul deţinătorului drepturilor de autor sau prin lege;
o declaraţie că, sub sancţiunea de sperjur, informaţiile de mai sus din notificare sunt corecte şi că dvs. sunteţi deţinătorul drepturilor de autor sau că sunteţi autorizat să acţionaţi în numele deţinătorului drepturilor de autor.


Agentul nostru pentru primirea notificărilor privind presupusele încălcări ale drepturilor de autor poate fi contactat astfel:
copyright@dell.com

25.04.2013