|

Analys

Förkorta tiden till insikt
Utöka verksamheten, optimera driften och gör kunderna glada med snabba datainsikter. Dells lösningar för stordataanalys är robusta, användarvänliga och kan användas med strukturerade, ostrukturerade och halvstrukturerade data. Du kan göra data till affärsmöjligheter, lösa problem och förutspå kommande utmaningar.

Ge kraftfulla analysmöjligheter till fler medarbetare – inte bara analytikerna – och skörda frukterna av förbättrad information på alla nivåer i organisationen. Dells lösningar är säkra, ytterst intuitiva och anpassningsbara till dina specifika behov.

Öka analysernas mognadsgrad
Etablera grundläggande funktionalitet – som smidig åtkomst via kalkylblad eller databaser – innan du använder affärsanalys (Business Intelligence, BI) för att leda verksamheten. Sedan lägger du till avancerad funktionalitet – som prediktiv och kognitiv analys, där kontext- och åsiktsdata integreras – som stöd för prognostisering och beslutsfattande. Vi kan hjälpa dig med analysarkitektur, lagring, styrning, instrumentpaneler och proaktiv rapportering.

Prata med en Dell-expert om du vill veta mer om Dells analyslösningar.

 

Kontakta en Dell-expert