|

Stordata

Fatta bättre och snabbare beslut

Ta dig bortom stordatahypen och implementera lösningar som ger dig konkurrensfördelar. Vi hjälper företag i alla storlekar att fatta bättre och snabbare beslut, förhöja kundupplevelsen och förbättra IT-ekonomin.

fatta bättre och snabbare beslut Vår heltäckande men modulbaserade portfölj belastas inte av föråldrad arkitektur som låser in dig och belastar budgeten. I portföljen finns lösningar för analys, datahantering, dataintegrering, infrastruktur, tjänster och datatekniker och -partners. Förändra IT-ekonomin med arbetsbelastningsoptimerade system. Gör självbetjäning möjlig utan att riskera styrningen eller att behöva börja om från början för varje nytt projekt. Vi gör stordatainitiativ möjliga på dina villkor.

Undvik leverantörslåsning och fragmenterade lösningar

Undvik leverantörslåsning och fragmenterade lösningar Ökningen av data kräver innovativ infrastruktur, effektiv hantering och tillgång till självbetjäningsanalyser. Många leverantörer av stordatalösningar hanterar bara en bråkdel av maskinvaruparken, eller tvingar dig att riva ut och byta ut infrastrukturen. Bägge metoderna är dyrbara och begränsar skalbarheten. Dells lösningar erbjuder valmöjligheter, flexibilitet, förändrad ekonomi och uppkopplad analys.


Lyckas med stordata


Lyckas med stordata Om man vill bli framgångsrik på den uppkopplade marknaden är det allt viktigare att vara en datadriven organisation. Vägen dit kräver att IT- och affärsavdelningen samarbetar och utvecklar lösningar som ständigt gör det möjligt för organisationen att nå insikter. Vi kan hjälpa dig att nå de här målen med tjänster för arkitekturplanering, utveckling och implementering – och tillhandahålla kontinuerlig support i världsklass.Förstå stordata
 

Förstå stordata Stordata är den ständigt växande mängden av strukturerade, ostrukturerade och halvstrukturerade data som organisationer av alla storlekar skapar och samlar in – och sedan kämpar med att lagra, hantera och analysera. Här ingår information som normalt anses som ”stor”, till exempel data från sociala medier och automatiskt skapade data, men även data om kunder, marknader och verksamheter. Vi kan hjälpa dig att reda ut allt och förstå hur effektiva strategier kan ge dig ett rejält försprång gentemot konkurrenterna.


 

 

Kontakta en Dell-expert