|

Tjänster

Hjälper IT-chefer som du att leda vägen

Hjälper IT-chefer som du att leda vägen.


Kampen med de vardagliga IT-kraven ger nästan ingen tid över för innovation. Det är därför svårt att dra nytta av de nya trenderna som håller på att förändra hur IT används och levereras från grunden.

Dessutom varar inte informationsteknik för evigt. Den har en livscykel, en början och ett slut för dess produktivitet och värde. Din uppgift är att optimera den här livscykeln, men också att presentera genombrott för din organisation. För att främja tillväxt måste du
 • förutse nya krav
 • bedöma nuvarande kapacitet och framtida behov
 • designa och implementera nya lösningar
 • snabbt få nya system i produktion
 • utbilda personal
 • underhålla system.

Och vid slutet av livscykeln, när systemen är föråldrade eller nya realiteter kräver förändring, måste du påbörja processen på nytt. Så hur lyckas du med allt det här?

På Dell tror vi att du lyckas bäst med detta med hjälp av våra Dell EMC-tjänster.

 
Hjälper IT-chefer som du att leda vägen
Hjälper IT-chefer som du att leda vägen
Kontakta en Dell-expert
 1. utbildningstjänster

  Dells utbildningstjänster | Utbildning för IT-proffs och slutanvändare

  Utbilda IT-personalen och slutanvändarna så att de kan hantera, övervaka och underhålla era tekniklösningar.

 2. Supporttjänster

  Supporttjänster

  Dell EMC Support Services förbättrar IT-supporten för att kunna leverera en proaktiv och förutsägbar supportupplevelse för att undvika nertid för system och öka produktiviteten.

 3. Återförsäljning och återvinning av IT-utrustning

  Återförsäljning och återvinning av IT-utrustning

  Dell kan hjälpa dig att omsätta, sälja vidare, återvinna eller återlämna överflödig datorutrustning och leasad utrustning på ett säkert och miljövänligt sätt i enlighet med lokala föreskrifter.

 4. PCaaS (PC som en tjänst)

  PCaaS (PC as a Service)

  Få tillgång till systemunderhåll, expertis och teknisk support i världsklass så att du kan fokusera på det som är viktigt – din verksamhet.