|

Dells utbildningstjänster | Utbildning för IT-proffs och slutanvändare

Gör dig redo. Med utbildning från Dells utbildningstjänster ser du till att personalen har den grund de behöver för att nå framgångsrika resultat. 

Dells utbildningstjänster är en leverantör av utbildning för IT-proffs och slutanvändare som ger full service. Våra tjänster kan fungera som ett komplement till din utbildningsorganisation med tjänster för projektbedömning, implementering, driftsättning och allt däremellan.

Med våra professionella utbildningstjänster kan du:
  • Implementera den bästa lösningen för din miljö
  • Försäkra dig om att personalen har de senaste kunskaperna och certifieringarna
  • Hålla underhållskostnaderna nere med utbildad intern supportpersonal
  • Minimera driftavbrotten

Dell Certifiering

Gå till dell.com/certification för att få den senaste informationen om certifieringsprov och erbjudanden.  

Kontakta en Dell-expert