|

Molnsäkerhet

Öka säkerheten och förstärk verksamheten

SäkraSänk kapitalkostnaderna, förbättra effektiviteten och öka flexibiliteten i verksamheten med Dells molnlösningar. När du låter Dell skapa en säker och kompatibel molnbaserad miljö kan du använda molnlösningar utan att kompromissa med dina system eller data:
Strategi för molnsäkerhet – Använd Dell SecureWorks-molnsäkerhetstjänster för att skapa en strategisk plan som minimerar riskerna och minskar säkerhetsbekymren. Dells experter kan hjä lpa dig att testa, bygga och driftsätta planen.

Säker molnhantering – Driftsätt och hantera program i storföretagsklass i både privata moln, offentliga moln och hybridmoln med Dell Cloud Manager. Eliminera silobaserade lösningar och hantera program på flera molnplattformar utan att ge avkall på säkerhet eller styrning. Säker åtkomst – Använd Dell One Identity Cloud Access Manager för förenklad webbläsaråtkomst till molnprogram med enkel inloggning (SSO), snabb molnprovisionering, identitetsfederation samt åtkomstkontroll och granskning.

Säker åtkomst – Använd Dell One Identity Cloud Access Manager för förenklad webbläsaråtkomst till molnprogram med enkel inloggning (SSO), snabb molnprovisionering, identitetsfederation samt åtkomstkontroll och granskning.

Effektivisera provisioneringen, förenkla styrningen och förbättra åtkomsthanteringen, utan någon stor kapitalinvestering, genom att använda modulerna i Dell One Identity-som-en-tjänst. Tillsammans ger de en heltäckande, kompatibel identitets- och åtkomsthantering.

Säkra data – Skydda dina data med Dell Data Protection Cloud Edition medan de flödar in och ut ur offentliga moln. Tack vare en transparent krypterings- och dekrypteringsprocess har du detaljerad kontroll över användaråtkomsten utan att det orsakar avbrott i produktiviteten och kommunikationen. Säkert nätverk – Få större kontroll över nätverkets prestanda med Dells lösningar för nätverkssäkerhet .

Säkert nätverk – Få större kontroll över nätverkets prestanda med Dells lösningar för nätverkssäkerhet.
Kontakta en Dell-expert