|

Ta hjälp av Dell och skapa en plan för molnet

Intel Solutions

Sanningen om molntjänster

Oavsett var i processen för att planera, införa och hantera molnet du befinner dig kan du lita på att Dells experter hjälper dig att nå dina mål – utan att tillföra ny komplexitet eller nya risker:
  • Ta hjälp av Dells konsulter och skapa en strategi som tillgodoser dina specifika krav.
  • Få den support du behöver under varje fas av lösningens livscykel — oavsett vilka molnleverantörer du använder i dag.
  • Utforska den bästa metoden för att sammanföra och hantera hela din molnmiljö med värdbaserade testmiljöer.
  • Förbered din IT-miljö för implementeringen av molnet genom att modernisera dina program.
  • Ta hjälp av specialister och jämför infrastrukturtjänster från ett stort antal ledande leverantörer av molntjänster.
Kontakta en Dell-representant och börja planera din molnbaserade miljö.

Dells konsultrådgivning för molntjänster    Dells applikationsutveckling för molntjänster 
Dells konsultrådgivning för molntjänster      Dells applikationsutveckling för molntjänster och
migrering till molnet
Ta hjälp av Dells experter och inför en
holistisk molnmiljö som baseras
på dina specifika behov.
  Skapa program för olika moln-
plattformar och migrera dina befintliga
program till molnet.