|

Programintegrering

Utforma lagringen för optimal programprestanda

Det är oerhört viktigt att programmen fungerar optimalt – annars blir medarbetarnas produktivitet lidande. Dells lagringslösningar spelar en viktig roll när det gäller att optimera de program som ditt företag använder.

Lagringsflexibilitet och programintegrering är nyckeln. Dells lagringslösningar samordnar smidigt programmen i nätverket och tilldelar resurser genom automatisk nivåindelning. Detta förbättrar prestandan och förhindrar att du betalar för mer lagringsutrymme än du behöver.

Vi har ett flertal strategiska samarbeten med ledande branschleverantörer och ett brett utbud av prisbelönt programvara för datahantering och lagringsplattformar. Detta gör att våra lösningar säkerställer optimal integrering av program som Microsoft® Exchange®, Microsoft® SQL Server, SharePoint och Oracle®.

Dells heltäckande lagringsplattformar kan: 
  • Integrera program i lokala miljöer och molnmiljöer
  • Minska lagringskostnaderna
  • Förbättra programprestandan och öka skyddet (på engelska)
Oavsett om du implementerar en fristående e-postserver, konsoliderar program för flera avdelningar eller bygger en SaaS-installation (Software-as-a-Service ) för flera innehavare så måste lagringssystemet vara tillräckligt flexibelt för att kunna uppfylla alla de krav som verksamheten ställer.

Kontakta en Dell-expert och ta reda på hur våra lagringslösningar kan hjälpa dig med dina specifika behov.
Kontakta en Dell expert