Hjälp mig att välja: iDRAC Group Manager

 
Inställning av tillvalet iDRAC Group Manager

iDRAC Group Manager är en inbyggd konsol som gör det möjligt för alla iDRAC9-enheter att kommunicera med varandra i samma fysiska lokala nätverk. Alla iDRAC-enheter skickar en global hälsostatus till den primära iDRAC9-enheten i gruppen. Den här funktionen är aktiverad som standard om du har valt iDRAC9 Enterprise-licensen.

Group Manager – aktiverad – Gör det möjligt för Group Manager att utföra identifiering
Group Manager – inaktiverad – Kunder som inte vill använda Group Manager-konsolen bör välja detta alternativ.