Hjälp mig att välja: iDRAC-lösenord

 

Säkert standardlösenord: Som standard levereras alla PowerEdge-servrar med ett unikt slumpvis genererat iDRAC-lösenord som en extra säkerhetsåtgärd. Det här unika lösenordet genereras på fabriken och finns på den utdragbara informationsetiketten på framsidan av chassit, bredvid serverinventarieetiketten.
Kunder som väljer det här alternativet kommer att behöva notera det unika slumpmässiga lösenordet och använda det för att logga in på iDRAC första gången. Av säkerhetsskäl rekommenderar Dell EMC å det starkaste att du ändrar standardlösenordet.

Äldre lösenord:
Kunder som föredrar det välkända äldre lösenordet ”calvin” bör välja det här alternativet. En anledning till att välja det här alternativet är att säkerställa kompatibiliteten med befintliga skript. Av säkerhetsskäl rekommenderar Dell EMC starkt att du ändrar det äldre lösenordet.