Hjälp mig att välja: iDRAC-servicemodul

 
Inställning av iDRAC-servicemodulen (iSM) som tillval

iDRAC-servicemodulen är en lätt tjänst som kompletterar iDRAC-övervakning och -konfiguration med information som är tillgänglig i serverns operativsystem (OS). Genom att ha iSM förinstallerat kan du snabbt komma åt viktiga loggar och supportinformation om du skulle behöva kontakta Dells support.

iDRAC-servicemodulen erbjuder följande funktioner:
  • Visa information om operativsystemet (OS)
  • Integrering med Support Assist-kollektionen
  • Utföra en automatisk systemåterställning
  • Utföra en ”fullständig AC-omstart” via operativsystemet – utan att fysiskt besöka servern
  • iDRAC-åtkomst via IP för OS-värden
  • Fjärrstyrd hård återställning av iDRAC

När en Windows OS-fabriksinstallation är vald kommer iSM installerat och aktiverat som standard.
  • iSM – Aktiverat – ger en fabriksinstallation av iSM i Windows OS.
  • iSM – Inaktiverat – kunder som inte vill ha iSM installerat i Windows OS bör välja detta alternativ.