Hjälp mig att välja: Primär lagring

• Primär lagring syftar på den plats där operativsystem, programvara, filer och data lagras på en dator. Tidigare har primär lagring endast erbjudits i form av traditionella hårddiskar.
• Nu kan Dell erbjuda Solid State-hårddiskar (SSD) på de flesta Dell Latitude-system och på alla mobila Dell Precision-system.
Följande faktorer bör tas i beaktande när du ska avgöra vilket lagringsalternativ som bäst uppfyller dina behov. 

Beslutsfaktorer för primär lagring

 • Prestanda: Systemets prestanda och uppstartstid påverkas av vilken typ av lagring du väljer.
  • Solid State-hårddiskar (SSD): Solid State-hårddiskar har inga rörliga delar, så deras hastighet mäts inte i varv per minut (v/min). Solid State-hårddiskarna erbjuder en exceptionellt hög nivå av lagringsprestanda. De senaste generationerna Solid State-hårddiskar höjer prestanda för slutanvändare som arbetar med Windows 7 med upp till 16 procent jämfört med traditionella hårddiskar med 7 200 v/min och upp till 23 procent jämfört med bashårddiskar med 5 400 v/min.*
  • Hårddiskar (HDD): För magnetiska hårddiskar anges diskens prestanda med hastigheten, som mäts i varv per minut. I allmänhet innebär ett högre varvtal per minut också högre prestanda.
 • Hållbarhet: Solid State-hårddiskar, som inte har några rörliga delar, är de mest hållbara med upp till 15 gånger högre tålighet mot stötar och skakningar än standardhårddiskar i stationära datorer.* Hårddiskar har rörliga delar, vilket gör dem mer känsliga för vissa typer av stötar, vibrationer och andra rörelser som kan leda till hårddiskfel och eventuella dataförluster. Dell Latitude-system är utrustade med fritt fall-sensorer för att undvika dataförlust om systemet skulle utsättas för stötar. Solid State-hårddiskar minskar risken för systemfel ytterligare.
 • Datasäkerhet: Dataförlust är alltid en riskfaktor. Känsliga data som kundinformation, underlag för affärsredovisningar och personers sjukdomshistoria kan skyddas bättre om informationen krypteras. Dell rekommenderar att du använder en maskinvarubaserad krypteringslösning, som till exempel en självkrypterande hårddisk (SED), för att undvika att systemets prestanda påverkas negativt. Dell erbjuder en FIPS (Federal Information Processing Standard)-certifierad, självkrypterande hårddisk på 250 GB med 7 200 v/min som uppfyller säkerhetskraven för amerikanska myndigheters FIPS 140-2-certifiering på nivå 2 och ger tillförlitlig datasäkerhet.
Funktion för säker datasäkerhetskopiering: Regelbunden duplicering eller säkerhetskopiering av data rekommenderas alltid. Du kan säkerhetskopiera på en sekundär intern hårddisk eller på en extern hårddisk. Bärbara Latitude-datorer i E-familjen och mobila Dell Precision-plattformar har en funktion som möjliggör regelbunden säkerhetskopiering till en sekundär hårddisk med hjälp av Intel Rapid Storage Technology (IRST). Med hjälp av ett program kan du dra nytta av den här funktionen genom att anpassa den sekundära hårddiskens säkerhetskopieringsfunktion och ange hur ofta säkerhetskopiering ska ske. Sekundära hårddiskar kan omfatta vilken extern hårddisk som helst som är ansluten till systemet eller portreplikatorn via extern seriell ATA-anslutning (eSATA) (alternativ för extern sekundär hårddisk). Den sekundära hårddisken måste ha lika stor eller större kapacitet än den primära hårddisken för att funktionen ska kunna utnyttjas.

Solid State-hårddisk

Insidan av en traditionell hårddisk (vänster) och insidan av en SSD-hårddisk som inte har några rörliga delar (höger)

Hos traditionella hårddiskar är huvud, skiva och motorteknik väldigt avancerade, samtidigt som mekaniken är mycket känslig för vibrationer och värmeavgivning. Detta kan leda till att hårddiskarna skadas eller går sönder till följd av de stötar eller fall som bärbara system kan utsättas för.

SSD-hårddiskar har inga rörliga delar, vilket minskar risken för att de skadas eller går sönder. På så sätt kan du vara tryggt förvissad om att dina data är skyddade. SSD-hårddiskarna är det tåligaste och mest tillförlitliga alternativet för lagring. För mobila användare kan fördelarna bli betydande:

 • Upp till 23 procent förbättrade systemprestanda jämfört med hårddiskar med 5 400 v/min*
 • Skydd mot stötar och fall samt 15 gånger högre stöttålighet jämfört med standardhårddiskar i bärbara datorer*
 • Färre och kortare driftstopp, med upp till dubbelt så hög uppskattad tillförlitlighet som standardhårddiskar i bärbara datorer*
 • Praktiskt taget ljudlösa
 • Lättare och svalare än standardhårddiskar
Dell erbjuder två produktlinjer med Solid State-hårddiskar till bärbara datorer och mobila arbetsstationer i företagsklass: Mobility SSD och krypterad Mobility SSD.

Mobility SSD-hårddiskar är till för kunder som vill känna sig trygga i vetskap om att de har ett mycket tillförlitligt och tåligt lagringssystem med extrema prestanda. Mobility SSD är Dells kraftfullaste hårddiskar för bärbara datorer och har bättre prestanda än den tidigare generationen Dell UltraPerformance SSD-hårddiskar.*

Krypterade Mobility SSD-hårddiskar är till för kunder som vill ha den säkerhet och hanterbarhet som en fabriksinstallerad, självkrypterande hårddisk (SED) erbjuder, och som samtidigt vill ha ett mycket tillförlitligt och tåligt lagringssystem med extrema prestanda. En komplett lösning för dataskydd kräver mer än bara kryptering – man behöver även funktioner för autentisering, åtkomstkontroll och återställning. Wave EMBASSY®  Trusted Drive Manager, eller ett likvärdigt hanteringsprogram, som medföljer varje krypterad Mobility SSD, tillhandahåller bland annat dessa viktiga funktioner. Om du ska installera 50 eller fler krypterade Mobility SSD-hårddiskar rekommenderar Dell en lösning för fjärrhantering, som Wave EMBASSY Remote Administration Server (ERAS, säljs separat) som tillhandahåller centraliserad användar- och uppgiftshantering samt robust rapportering för överensstämmelsekontroll.
Om du vill ha Dells ...Väljer du ...
Ökade hårddiskhållbarhetDells Mobility Solid State-hårddisk
Bästa systemprestandaDells Mobility Solid State-hårddisk
Starkaste dataskyddDells FIPS-certifierade, krypterade hårddisk med 7 200 v/min
Maximal lagringskapacitetDell Latitude – upp till 500 GB* med 7 200 v/min


Typer av primär lagring på Latitude och Dell Precision

Dell erbjuder följande typer av lagringsenheter på bärbara datorer och mobila arbetsstationer:

Solid State-hårddiskar (SSD) – den senaste revolutionen inom lagring på bärbara datorer. Dells SSD-hårddiskar ger enastående systemprestanda – upp till 23 procent mer än traditionella hårddiskar med 5 400 v/min* – samt hållbarhet* och tillförlitlighet på nivåer som inte kan uppnås med dagens standardhårddiskar. SSD-hårddiskar är praktiskt taget ljudlösa och avger mindre värme vilket ger mobila användare en bättre upplevelse.

Krypterade hårddiskar (SED) – skyddar dina data med hjälp av kraftfull, maskinvarubaserad kryptering utan att påverka systemets prestanda negativt. För att kunna erbjuda heltäckande alternativ vad gäller krypteringsprestanda erbjuds krypterade hårddiskar för närvarande både som TCG Opal Solid State-hårddiskar och FIPS (Federal Information Processing Standard)-certifierade hårddiskar. Krypterade traditionella hårddiskar och SSD-hårddiskar erbjuder samma nivå av prestanda som icke-krypterade versioner och är inte bara säkra utan har även höga prestanda. I båda fallen är den maskinvarubaserade krypteringsmotorn inbyggd direkt i hårddiskens styrenhet, vilket ger en ständigt aktiv kryptering som inte är känslig för programvaruattacker och som sker med hårddiskens fulla hastighet. Dells lösning med hanterade, krypterade hårddiskar verifierar också användaridentiteter inuti hårddiskens chip, så att dina data förblir säkra även om systemet försvinner eller blir stulet eller om hårddisken flyttas från en dator till en annan. Krypterade hårddiskar är enkla att konfigurera och använda och deras säkra raderingsfunktion utgör ett miljövänligt alternativ för hårddiskar som ska kasseras eller användas på nytt. För installationer med 50 eller fler krypterade hårddiskar rekommenderar Dell en lösning för fjärrhantering, såsom Wave Embassy Remote Administration Server (ERAS, säljes separat) som tillhandahåller centraliserad användar- och uppgiftshantering, samt robust rapportering för överensstämmelsekontroll.

Robust primär lagring – för den som vill ha extra hållbarhet erbjuder Dell en serie tåliga Solid State-hårddiskar som är upp till 15 gånger mer stöttåliga än standardhårddiskar med 7 200 v/min.*

Hårddiskar med 7 200 v/min – Dells mobila Latitide- och Dell Precision-system erbjuder ett komplett urval hårddiskar med 7 200 v/min, inklusive en FIPS-certifierad, krypterad hårddisk. Dells system är utrustade med fritt fall-sensorer som känner om datorn faller och som ”parkerar” enheterna i ett säkert läge för att förhindra att hårddiskarna går sönder eller att data går förlorade. Genom att systemen är utrustade med den här tekniken känner Dell-hårddiskarna snabbt av situationer då datorerna faller och reagerar snabbt för att skydda dina data.