Hjälp mig att välja: 14 G-minne

PowerEdge-servrar är till sin natur mycket modulära. Nu kan du välja exakt antal och typ av DIMM-moduler för ditt system.

• Håll följande bästa praxis i åtanke när du konfigurerar systemets minne för optimal prestanda:

1. Fyll alla minneskanaler jämnt genom att installera DIMM-moduler av samma rank, storlek och hastighet. För situationer som kräver olika DIMM-storlekar ska minnet väljas baserat på samma rankstruktur och alla minneskanaler bör fyllas med exakt samma kombination av DIMM-typer.
2. Välj lämplig processor för att uppnå förväntad minnesfrekvens. Om arbetsbelastningen till exempel kräver en minneshastighet på 2 666 MT/s väljer du en processormodell som stöder denna hastighet.
Typ av minneskonfiguration
Minska dataförlusten och se till systemet är online och i drift med funktioner för tillförlitlighet, tillgänglighet och servicemöjlighet (RAS) för servrar och lagring från Dell, inklusive:

Minnesspegling innefattar två angränsande minneskanaler som är konfigurerade att skriva samma data till varje kanal. Om detta misslyckas för en minneskanal eller om ett fel uppstår fortsätter den andra kanalen att överföra data. Det är ett utmärkt skydd för system som kräver oavbruten drift, men det minskar minneskapaciteten med hälften, fördubblar kostnaden per GB och kan öka strömförbrukningen.

Minnesomflyttning kan minska driftavbrott på grund av korrigerbara fel genom att allokera ett block (64 bitar brett dataområde på en DIMM-modul) per kanal (Single Rank-reservläge) eller två block per kanal (Multi Rank-reservläge) som minnesreserver. Om ett korrigerbart fel uppstår i en rank eller en kanal flyttas det till reservranken medan operativsystemet är igång. Det förhindrar att felet orsakar ett avbrott. Minnesomflyttning minskar minneskapaciteten med ett block per kanal eller två block per kanal (beroende på om du väljer Single Rank eller Multi Rank) och ökar kostnaden per gigabyte.

DIMM-typ
Välj mellan tre olika typer av Dual In-line-minnesmoduler eller DIMM-typer som kan uppfylla dina behov beroende på hur du prioriterar RAS (tillförlitlighet, tillgänglighet och servicemöjligheter) och lägre strömförbrukning (det finns begränsningar per plattform).

Dell stöder tre DIMM-typer:

 • RDIMM: Registrerad DIMM-modul – ger möjlighet till högre kapacitet och avancerade RAS-funktioner.
 • LRDIMM: DIMM-modul med minskad belastning – ger maximal kapacitet men högre strömförbrukning.
 • NVDIMM: Non-Volatile DIMM (icke-flyktig DIMM-modul) – tillhandahåller en beständig minneslösning med NAND och DRAM som bevarar data vid strömavbrott, systemkrascher eller normal avstängning. Lösningen kräver ett batteri som strömkälla vid strömavbrott.


RDIMM-minne
, eller registrerat minne, är den vanligaste DIMM-typen och erbjuder den bästa kombinationen av frekvens, kapacitet och rankstruktur. Det ger hög signalintegritet – paritetskontroller utförs för att upptäcka felaktiga adresser eller kommandon – och högre prestanda för resurskrävande arbetsbelastningar.

RDIMM-moduler (Single Rank och Dual Rank)

 • Maximal frekvens på 2 666 MT/s
 • Maximal frekvens med två DIMM-moduler per kanal på 2 666 MT/s
 • Maximal kapacitet på 32 GB per DIMM-modul
 • Maximal systemkapacitet på 768 GB


LRDIMM
, eller belastningsreducerat minne, använder en buffert för att minska minnesbelastningen till en enda belastning på alla DDR-signaler, vilket ger högre densitet.

LRDIMM-moduler

 • Maximal frekvens på 2 666 MT/s
 • Maximal frekvens med två DIMM-moduler per kanal på 2 666 MT/s
 • Maximal kapacitet på 128 GB per DIMM-modul
 • Maximal systemkapacitet på 3 TB


NVDIMM-N
är en icke-flyktig beständig minneslösning som kombinerar NAND-flashminne och DRAM-minne. ”Icke-flyktig” innebär att minnet sparas även när strömmen bryts, antingen vid oväntade strömavbrott eller vid systemkrascher.

NVDIMM-N

 • Maximal frekvens på 2 666 MT/s
 • Maximal frekvens med två DIMM-moduler per kanal på 2 666 MT/s
 • Maximal kapacitet på 16 GB per DIMM-modul
 • Maximal systemkapacitet på 192 GB (upp till 12 DIMM-moduler per system)


DIMM-kortshastighet

Det finns bara ett hastighetsalternativ för 14 G DD4

 • 2 666 MT/s – DIMM-modulerna körs på 1,2 V


RAS-funktion

RAS-funktionsalternativ som erbjuds på dessa servrar (de stöds inte på NVDIMM-N):

 • Minnesoptimerat – grundläggande RAS-funktioner för högsta möjliga prestandaoptimering
 • Single Rank-minnesomflyttning – RAS-funktion som allokerar ett block per kanal som reserv för att minska sannolikheten att korrigerbara minnesfel blir icke korrigerbara fel, på bekostnad av att den tillgängliga minneskapaciteten blir mindre. Den här funktionen kräver att minst två block utnyttjas per kanal.
 • Multi Rank-minnesomflyttning – RAS-funktion som allokerar två block per kanal som reserv för att minska sannolikheten att korrigerbara minnesfel blir icke korrigerbara fel, på bekostnad av att den tillgängliga minneskapaciteten blir mindre. Den här funktionen kräver att minst tre block utnyttjas per kanal.
 • Minnesspegling – RAS-funktion med utökat minne som ger feltolerans för data och överföringar, men den tillgängliga minneskapaciteten halveras
 • Dell feltolerant minne (FRM) – Denna Dell-patenterade teknik gör att kunder som har PowerEdge-servrar med stöd för VMware vSphere 5.5 kan maximera servrarnas tillgängliga minne samtidigt som de får ökat skydd mot minnesfel för hypervisorn och verksamhetskritiska program.

 

DIMM-hastighet och -frekvens
Minnestillvalen för Dell PowerEdge-servrar av fjortonde generationen är baserade på DDR4 (Double Data Rate typ 4) som fungerar med 1,2 volt.

Minneshastigheter för PowerEdge efter typ och inläsning:

 DIMM-typ  DIMM-rankningKapacitet DIMM-märkspänning och hastighet Fjortonde generationens minne
 1 DPC2 DPC

 RDIMM

1 R/2 R 

 8 GB, 16 GB och 32 GB

DDR4 (1,2 V), 2 666 

2 666

2 666

 LRDIMM

4 R/8 R 

64 GB och 128 GB 

DDR4 (1,2 V), 2 666 

2 666

2 666

NVDIMM

1 R

16 GB

DDR4 (1,2 V), 2 666

2 666

2 666Jämförelsetabell för DIMM

I tabellen nedan kan du jämföra olika typer av DIMM-minnen.

 

     R-DIMM

LR-DIMM

 NVDIMM

Registrerat/buffrat

  Endast adress

Adress och data

 Ej tillämpligt

Frekvens/hastighet

2 666 MT/s

2 666 MT/s

 2 666 MT/s

Rank-typer som stöds

1 eller 2

4 eller 8

 1

Kapacitet per DIMM

8 GB, 16 GB och 32 GB

64 GB och 128 GB

 16 GB

Maximalt antal DIMM-moduler per kanal

2

 2

DRAM-teknik (dynamiskt RAM)

×4 och ×8

×4

 ×4

Temperatursensor

Ja

Ja

 Ja

Felkorrigeringskod (ECC)

Ja

Ja

 Ja

 SDDC (Single Device Data Correction) – stöds endast på ×4 DIMM-moduler

Ja

Ja

 Ja

Adressparitet

Ja

Ja

 Ja