Hjälp mig att välja: primär lagring | Dell

 
Hårddisken är datorns primära lagringsenhet. Operativsystemet, program, filer och data lagras på hårddisken. Om den här Dell Precision™-datorn ska användas för redigering av digitala videor, lagring av ljudfiler eller för arbete med lagringsintensiva program bör du fundera över att köpa en snabbare hårddisk med större kapacitet.

Att byta en hårddisk kan vara något av en utmaning – vare sig det handlar om en uppgradering eller på grund av ett fel. Bästa sättet att undvika det här bekymret är att välja en hårddisk som tillgodoser dina behov en bra bit in i framtiden genom att beakta följande sju faktorer:
  1. Kapacitetskrav. Fler gigabyte (GB) betyder mer kapacitet. Presentationer, videor, kalkylblad och foton tar betydligt mer plats än ordbehandlingsdokument och e-postmeddelanden och kräver därför en hårddisk med större kapacitet.
  2. Så viktiga är dina data. Känsliga data såsom kundinformation, ekonomiska register och personers sjukdomshistoria kan skyddas bättre med en hårddisk med fullständig kryptering (FDE).
  3. Prestanda. Hårddiskens prestanda påverkas av dess hastighet, vilken mäts i varv per minut (v/min), samt användningen av flashminne för att skynda på dataåtkomsten. Fler varv per minut innebär högre prestanda. Flashminne kan också förbättra hårddiskens prestanda genom att ge åtkomst till data utan att du behöver vänta på att hårddisken ska snurra igång. Detta ger fördelar i form av en snabbare uppstartstid för både dator och program. Nya innovationer som hybridhårddiskar (HHD), minnen med tekniken Intel® Turbo samt SSD-hårddiskar förlitar sig alla på flashminnen för att ge ökade prestanda. SSD-hårddiskar innehåller inga rörliga delar, så deras hastighet mäts inte i v/min.
  4. Tålighet. De flesta hårddiskar har rörliga delar vilket gör dem känsliga för vissa typer av stötar, vibrationer och andra rörelser som kan leda till att hårddisken kraschar. Nya innovationer som SSD-hårddiskar hjälper till att skydda mot stötar och kan minska risken för att fel uppstår. Om du ofta är ute och reser, arbetar på fältet eller far omkring på flygplatser bör du fundera på att skaffa en Solid State-hårddisk eftersom dessa är extra tåliga.
  5. Självkrypterande hårddiskar (SED): Skyddar dina data med hjälp av kraftfull, maskinvarubaserad kryptering utan att påverka systemets prestanda negativt. Krypteringsmotorn är inbyggd direkt i hårddiskens styrenhet, vilket gör att all kryptering sker vid full hårddiskhastighet. På SED-hårddiskarna är till och med lösenordet krypterat vilket innebär en extra skyddsnivå för dina data, oavsett om hårddisken skulle bli stulen tillsammans med systemet eller om bara själva hårddisken blir stulen. SED-hårddiskar är enkla att använda och driftsätta och erbjuder snabb och säker radering om hårddisken ska kasseras eller användas på nytt. SED-enheter är Opal 2.0-kompatibla.
  6. FIPS-certifierad SED-hårddisk: Kraven från statliga myndigheter har drivit fram striktare standarder när det gäller dataskydd. Dell strävar efter att uppfylla dessa krav genom att erbjuda FIPS 140-2-certifierade krypterade hårddiskar. Den FIPS-certifierade krypterade hårddisken erbjuder alla de funktioner som en SSD-enhet av standardtyp, plus FIPS-standardens intrångsskydd och unika krypteringsalgoritm, vilket innebär att du får ett skydd som ger dig enastående säkerhet. FIPS-certifierade krypterade hårddiskar har utformats för användning inom områden där datasäkerhet är av yttersta vikt, t.ex. på statliga institutioner, inom hälso- och sjukvården och på finansmarknaden.
  7. Hybridhårddiskar: Hårddiskar med upp till 32 GB flashlagring. Dells hybridhårddiskar erbjuder högre prestanda och bättre svarstider jämfört med vanliga hårddiskar.
Dell erbjuder följande typer av lagringsprodukter i sina workstation-produkter.

SSD-diskar (Solid-State Drives) – Den senaste innovationen inom lagringsmedier. Dells SSD-hårddiskar ger enastående systemprestanda – upp till 16 procent mer än traditionella hårddiskar1 på 7 200 v/min – samt hållbarhet2 och tillförlitlighet på nivåer som inte kan uppnås med dagens standardhårddiskar. SSD-hårddiskar är praktiskt taget ljudlösa och avger mindre värme, vilket ger en bättre användarupplevelse. SSD-enheter har två olika gränssnitt: SATA och PCIe. PCIe har teoretiskt sett upp till fyra gånger så hög bandbredd som SATA och stöds av värdprotokollet NVMe. SSD-hårddiskar finns i två olika formfaktorer: M.2 och 2,5" (endast SATA).

Dell erbjuder två klasser av SSD-enheter: standardenheter (SATA klass 20 eller PCIe klass 40) eller högpresterande enheter (SATA klass 30 och PCIe klass 50)

Hårddiskar (HDD) – Dell Precision erbjuds med ett brett utbud av hårddisktillval, inklusive en FIPS-certifierad krypterad hårddisk. Dells snabba fritt fall-sensorer känner av om datorn faller och "parkerar" diskens huvuden i ett säkert läge som bidrar till att skydda enheten från fel och eventuell dataförlust. Genom att systemen är utrustade med den här tekniken känner Dell-hårddiskarna snabbt av situationer då datorerna faller och reagerar snabbt för att skydda dina data.

Hybridhårddiskar – Hybridhårddiskar påminner om vanliga hårddiskar förutom att de har en mindre mängd Solid State-lagringsutrymme reserverat (normalt 8 GB) för att accelerera dataåtkomsten. Det ger snabbare svarstider och kortare väntan.

PCIe-baserade tilläggskort – Genom att dra nytta av M.2, den senaste formfaktorn för SSD, kan du fylla Dell Ultra-Speed Drive med upp till 4 TB data och få en otroligt snabb lagringsenhet. De konventionella enhetsfacken kan du reservera för arkivering på traditionella roterande diskar.
Om du vill ha …Väljer du …
En lagringslösning som utformats för hög kapacitetEn traditionell hårddisk (HDD)
En lagringslösning som utformats för att vara tyst, snabb och tillförlitligEn klass 20 SATA SSD; upp till fem gånger snabbare än en hårddisk – det är det vanliga volymerbjudandet
En lagringslösning med en SATA-prestanda som är bäst i klassenEn klass 30 SATA SSD
En lagringslösning utformad för hög prestanda, högre kapacitet och förbättrad energieffektivitetEn klass 40 PCIe SSD; upp till 15 gånger snabbare än en hårddisk – det här är den vanliga volymen som PCIe erbjuder
En lagringslösning som utformats för hög prestanda och tålighetEn klass 50 PCIe SSD: upp till 21 gånger snabbare än en hårddisk