Hjälp mig att välja: Nätaggregat

Nätaggregatet är en kritisk del av en server. Nätaggregatet omvandlar nätströmspänningen i en region till den lågspänningsström som krävs för att köra systemet. Att välja ett nätaggregat med rätt effekt kan ha stor inverkan på den övergripande effektiviteten hos en server.

För att kunna välja rätt nätaggregat (PSU) för dina behov måste du att ta hänsyn till flera olika faktorer som kan påverka ditt val:

• Ta reda på vilken effekt nätaggregatet behöver för dina syften.
• Bestäm dig för ett redundant eller ett icke-redundant nätaggregat.
• Bestäm dig för högspänningsdrift eller lågspänningsdrift.
Välja rätt storlek/klassificering

Det är vår erfarenhet att kunderna ibland väljer nätaggregat med högsta effekt helt i onödan. Dels för att de är rädda för att köpa ett nätaggregat med för låg effekt för den aktuella konfigurationen, dels för att de försöker planera för framtida behov och serverkonfigurationer redan idag. Om du väljer ett nätaggregat som är större än vad den faktiska arbetsbelastningen kräver drar din konfiguration onödigt mycket ström. Om du dessutom väljer fel aggregat för alla enheter i ett helt rack eller datacenter kan det i slutändan leda till enorma elräkningar.

Dell EMC uppmuntrar sina kunder att noga välja ett nätaggregat som passar den aktuella konfigurationen och arbetsbelastningen för den specifika IT-miljön. Följ denna rekommendation för att spara energi och få bättre avkastning på investeringen. Om du vill få detaljerad information ska du använda Enterprise Infrastructure Planning Tool på www.dell.com/calc.

Redundanta nätaggregat jämfört med icke-redundanta nätaggregat

För att förhindra att servern stängs av på grund av ett strömförsörjningsfel finns redundanta nätaggregat som tillval till många PowerEdge-servrar. Vi rekommenderar användning av redundanta nätaggregat i alla produktionsmiljöer, särskilt då i verksamhetskritiska miljöer. Om man inte har något redundant nätaggregat och det skulle uppstå något fel på strömförsörjningen, kan servern bli obrukbar tills ett ersättningsaggregat är på plats och systemet kan startas om.

Dells erbjudande på ingångsnivå är ett grundläggande, icke-redundant nätaggregat. I de flesta av Dells servrar kan du kombinera nätaggregaten för att få redundans.

Högspänningsdrift jämfört med lågspänningsdrift

I Nord- och Sydamerika, samt andra regioner med samma elstandarder, kallas en ingående spänning på 100–120 V AC för lågspänning medan 200–240 V AC kallas högspänning. Nätaggregaten från Dell EMC är optimerade för högspänningsdrift (200–240 V). Även om Dells nätaggregat har stöd för automatisk avkänning kan lågspänningsdrift (100–120 V) sänka den övergripande effektiviteten.

Följande nätaggregat kräver högspänning för att tillhandahålla strömförsörjning enligt angiven klassificering. När de ansluts till en strömkälla med lågspänning sänks kapaciteten med upp till 50 %.

Typ av nätaggregatIngående lågspänning (100–120 V AC)
Nätaggregat på 1 100 W1 050 W
HVDC-nätaggregat på 1 100 W, blandat läge1 050 W
Nätaggregat på 1 600 W800 W
Nätaggregat på 2 000 W1 000 W
Nätaggregat på 2 400 W1 400 W

Obs! Alla PowerEdge-servrar är inte kompatibla med alla typer av nätaggregat.