Hjälp mig att välja: operativsystem

Windows 10 Pro

Windows 10 Pro innehåller alla funktioner i Windows 10 för proffs, inklusive appar som inte kommer från Microsoft Store, domänanslutning, fjärrskrivbord och BitLocker. Ytterligare Pro-funktioner inbegriper: tjänster för fjärråtkomst, gruppolicyredigerare och Windows Update för företag

Windows 10 Pro for Workstations

Windows 10 Pro for Workstations har alla funktioner för Windows 10 Pro och mer. Det ger snabbare hantering och lagring av data, ett nytt filsystem som identifierar och reparerar fel samt stöd för nästa generations datormaskinvara, upp till 4 processorer och 6 TB minne. Windows 10 Pro för workstation är en operativsystemsversion som krävs av Microsoft för Windows Pro-system med processorer av typen Intel Xeon eller AMD Opteron.