Hjälp mig att välja: RAID

 
RAID, en akronym för Redundant Array of Independent Disks, är en lagringsteknik som använder två eller flera hårddiskar för att uppnå högre prestanda eller bättre dataskydd genom redundans. Det finns flera olika typer av RAID-konfigurationer tillgängliga på utvalda Dell-system. Du kan välja att få din Dell-dator konfigurerad i RAID 0, 1 eller 5.

RAID levererar:
  • Prestanda – RAID 0: Kallas "striping" och skriver data över alla hårddiskar i RAID-disksystemet, vilket ger ökade prestanda. Den kapacitet som finns tillgänglig motsvarar summan av kapaciteten hos alla hårddiskar i disksystemet. Om en av hårddiskarna i en RAID 0-konfiguration går sönder, kommer emellertid informationen på alla hårddiskar att gå förlorad.

  • Skydd – RAID 1: Kallas "spegling" och skriver identiska data på två separata hårddiskar. Det här är en lösning för säkerhetskopiering. Här går inga data förlorade om det blir fel på en av hårddiskarna. Den kapacitet som finns tillgänglig motsvarar kapaciteten hos den minsta av hårddiskarna.

  • Prestanda och skydd – RAID 5: Kallas "striping med paritet" och liknar RAID 0 i det att lösningen ger högre prestanda genom att data skrivs sekventiellt över tre hårddiskar. RAID 5 skriver emellertid även paritetsdata över disksystemet för att ge dataredundans. Om en hårddisk i systemet går sönder är dina data fortfarande säkra. Så fort den felaktiga hårddisken har bytts ut kan RAID-disksystemet byggas upp utan dataförlust. Den kapacitet som finns tillgänglig motsvarar den totala kapaciteten minus en hårddisk.

  • Utökade prestanda och bättre skydd – RAID 10: Kallas ibland "speglad uppsättning nästlad i en stripe-uppsättning" eller RAID 1+0. Denna konfiguration kräver fyra hårddiskar och disksystemet kan upprätthålla sin funktionalitet även om flera hårddiskar slutar att fungera, under förutsättning att inte samtliga hårddiskar i en speglad uppsättning går sönder. RAID 10 tillhandahåller feltolerans och förbättrade prestanda men ökar komplexiteten.