Hjälp mig att välja: ProDeploy Client Suite

ProDeploy Client Suite hjälper dig att driftsätta datorer snabbare, med mindre ansträngning och bättre kontroll. Du kan lita på att Dell EMC:s experter och partners tar hand om allt från projektledning till planering, konfiguration och integrering. Vi driftsätter ny teknik varje dag, och förutom att vi är snabba och noggranna undviker vi vanliga misstag som kan kosta tid och pengar.
ProDeploy Plus inkluderar viktig konfiguration, inventariespårning, installationen dygnet runt, alla dagar med datamigrering och radering av data*. Denna heltäckande tjänst erbjuder smidig driftsättning av ny teknik och omfattar allt det som krävs för att få igång nya system – från fabriken till dina anställdas skrivbord. När projektet är klart får du 30 dagars support efter driftsättning. Och om du använder systemhanteringsprogramvara*, såsom Microsoft SCCM eller MDT för att driftsätta ditt operativsystem idag, kommer du att vilja undersöka om vårt urval av Connected Configuration kan vara rätt för dig.

ProDeploy inkluderar viktig konfiguration, inventariespårning och installationen dygnet runt, alla dagar. Du kommer att få en tillförlitlig driftsättning som ger tillbaka tid och pengar.

Basic Deployment inkluderar viktig konfiguration och inventariespårning som sparar dig tid och resurser genom att systemen levereras avbildade, konfigurerade och klara för installation.
ProDeploy Client Suite – funktionsjämförelse.

 

Basic 
Deployment
 
 ProDeploy   ProDeploy Plus
Före
driftsättning
Projektledning med en och samma kontaktpunkt JaJaJa
Självbetjäningsportal för konfigurationskontroll och -uppdateringarJaJaJa
En driftsättningstekniker arbetar fram implementeringsplanen  JaJa
TSM-engagemang via ProSupport Plus  Ja
Driftsättning
Fabriksdistributionspunkt för SCCM- och MDT-konfigurationJa
Läs in en dynamisk ImageAssist-bildJaJaJa
Inläsning av statisk image: WIM, Ghost eller ISOJaJaJa
Konfigurera BIOS-inställningarJaJaJa
Tillgångsmärkning tillämpas på varje systemJaJaJa
Rapporter om standardtillgångarJaJaJa
Installation på plats för klientsystem – tillgängligt dygnet runt, alla dagar JaJa
Projektdokumentering med kunskapsöverföring JaJa
Användarinställningar och användardata migreras till nytt system  Ja
Data raderas på ett säkert sätt från avyttrade klientsystem Ja
 

Efter driftsättning

30 dagars support efter driftsättning  Ja
Utbildningspoäng för Dell Education Services  Ja