Hjälp mig att välja: R640-skenor

 

R640 erbjuder två olika typer av skjutbara skenor samt en fast skena.

Välja de skenor som är rätt för dig

Vilken typ av skenor du bör välja beror på:


  • Om du vill kunna utföra service på systemet i racket. Skjutbara skenor gör det möjligt att dra ut systemet helt och hållet från racket för att utföra underhåll. De finns även med kabelhanteringsarm (CMA) som tillval. Med fasta skenor går det inte att utföra service i racket och de är därmed inte kompatibla med kabelhanteringsarmen.
  • Vilken typ av rack du har. Skjutskenorna stöder endast rack med 4 stativ, däremot har den fasta anordningen stöd för rack med både 2 och 4 stativ. Om du installerar ditt system i ett Dell EMC Titan- eller Titan-D-rack krävs det att du har skjutbara ”Drop-in”/”Stab-in”-skenor.
  • Vilken typ av installation av system till skena du vill ha (”Drop-in” eller ”Stab-in”). Om du vill ha en ”Stab-in”-installationsprocess av ditt system måste du välja antingen skjutbara ”Drop-in”/”Stab-in”-skenor eller fasta skenor.
  • Racklistutrymme och rackdjup. Justeringsområdet och det totala djupet är olika för varje skentyp.

Obs! R640-systemet är kompatibelt med R630- och R620-skenorna och kabelhanteringsarmen.
Gå till fliken Saker att tänka på om du vill ha information om vad du bör tänka på innan du bestämmer dig för vilken typ av skenor som bäst motsvarar dina behov.


En viktig faktor när man väljer skenor är att kontrollera i vilken typ av rack de ska installeras.

Installation i rack med 2 stativ
Om du installerar i rack med 2 stativ (Telco) måste ReadyRails fasta skenor (A8) användas. De båda skjutbara skenorna går endast att montera i rack med fyra stativ.

Installation i Dell EMC Titan- eller Titan-D-rack
Om du installerar i Titan- eller Titan-D-rack måste skjutbara ”Drop-in”/”Stab-in”-skenor (A10) användas. Den här skenan passar i rack med monteringslister med ett mellanrum på 24" (framsida till baksida). Den här skenan gör även att frontramarna för servrar och lagringssystem kan linjeras när de installeras i dessa rack.

Andra faktorer:

Installation av system till skena
Om det krävs en ”Stab-in”-installation för att installera dina system på skenorna måste du välja någon av de skjutbara ”Drop-in”- eller ”Stab-in”-skenorna (A10) (en design som möjliggör antingen ”Drop-in”- eller ”Stab-in”-installation) eller ReadyRails fasta skenor (A8) som endast fungerar med ”Stab-in”. ReadyRails skjutbara skenor (A7) fungerar endast med ”Drop-in”.

Produkt

Sken-ID

SkentypInstallationsmetodRacktyper som stöds
Dell EMC Titan- eller Titan-D-rack
4 stativ2 stativ

Fyrkantiga

  Runda

GängadeInfälldaCentrerade

 R640

 A7

 Skjutbara ReadyRails

 ”Drop-in”


nej

ja

ja
        *
ja
 
nej

nej

 A10 (nytt för 14 G)

 Skjutbara ”Drop-in”/”Stab-in”

 ”Drop-in” eller ”Stab-in”


ja

ja

ja

ja
 
nej

nej

 A8

 Fasta ReadyRails

 ”Stab-in”


nej 

ja

ja
        *
ja
         *
ja


ja

*Mindre anpassning krävs

Racklistutrymme och rackdjup
Andra viktiga faktorer att ta hänsyn till när man väljer skenor är avståndet mellan rackets främre och bakre monteringslister, typ och placering för eventuell utrustning som har monterats baktill på racket, t.ex. energidistribueringsenheter (PDU) och rackets totala djup.

Produkt

Sken-ID

Skentyp Skenjusteringsområde (mm)*Skendjup (mm)+
 Fyrkantiga Runda Gängadeutan
Kabelhanteringsarm
med
Kabelhanteringsarm
 Min. Max. Min.Max.   Min.Max.
R640 A7 ReadyRails
Skjutbara skenor
681  868 667 861 681 883720*
770*
845*
895*
 A10 (nytt för 14 G) ”Drop-in”/”Stab-in”
Skjutbara skenor
603 915 603 915 603 915720*
770*
845*
895*
 A8 ReadyRails
Fasta
608 879 594 872 604 890 622 –

*Värdena representerar avståndet mellan de främre och bakre monteringslisterna på racket
+Mätt från framsidan på rackets främre monteringslist

Observera att de yttre monteringsfästena för kabelhanteringsarmen kan tas bort från de skjutbara skenorna om armen inte behövs. På så vis blir skenornas sammantagna längd mindre så att de inte riskerar att komma i vägen för rackets bakre dörr eller en eventuell strömfördelningsenhet som monterats på rackets baksida.

Obs! R640-systemet är kompatibelt med R630- och R620-skenorna och kabelhanteringsarmen.