Hjälp mig att välja: RAID-konfiguration

 

Nivå/beskrivning:

Feltolerans

Fördel

Nackdel

RAID 0

Mappar data över diskenheter för att skapa stora virtuella diskar. Tillhandahåller förbättrad prestanda eftersom varje fysisk disk endast hanterar en del av varje begäran. Den virtuella disken blir emellertid oåtkomlig om det blir fel på någon enhet, och informationen försvinner permanent.

Ingen
 • Förbättrad prestanda
 • Ytterligare lagringskapacitet
 • Bör ej användas för viktiga data
RAID 1

Speglar data genom redundant lagring på två diskar. Om det blir fel på en disk tar den andra över och fungerar som primär enhet.

Diskfel

Fel på en disk

 • Hög läsprestanda
 • Snabb återställning efter diskfel
 • Dataredundans
 • Stort överskott av diskutrymme
 • Begränsad kapacitet
RAID 5

Mappar data över diskenheter och lagrar paritetsbitar för varje data-stripe på olika enheter i den virtuella disken. Paritetsbitar innehåller information som gör det möjligt att återskapa informationen på en felaktig disk från de återstående diskarna.

Diskfel

Fel på en disk

 • Effektiv användning av diskkapacitet
 • Hög läsprestanda
 • Medelhög till hög skrivprestanda
 • Diskfel ger medelsvåra följder
 • Längre återskapande på grund av ny beräkning av paritet
RAID 6

Mappar data över diskenheter och lagrar paritetsbitar för varje data-stripe på olika enheter i den virtuella disken. Till skillnad från RAID 5 utför RAID 6 två paritetsberäkningar – P och Q – vilket gör att den klarar av att hantera fel på två diskar.

Diskfel

Fel på två diskar

 • Dataredundans
 • Hög läsprestanda
 • Skrivprestanda minskar på grund av dubbla paritetsberäkningar
 • Kostnader tillkommer på grund av att motsvarande två diskar avsätts för paritet
RAID 10

Stripes över speglade uppsättningar. Stort överskott av diskutrymme, men en utmärkt lösning för dem som behöver hög prestanda och redundans samt snabbast möjliga återställning om ett diskfel skulle uppstå.

Diskfel

Ett diskfel per speglad uppsättning

 • Hög läsprestanda
 • Stöder den största RAID-gruppen på 192 diskar
 • Dyrast
RAID 50

Stripes över RAID 5-uppsättningar. Tack vare färre diskläsningar per paritetsberäkning kan en prestandaökning erhållas över RAID 5, beroende på konfiguration.

Diskfel

Fel på en disk per disksystem

 • Hög läsprestanda
 • Medelhög till hög skrivprestanda
 • Stöder den största RAID-gruppen på 192 diskar
 • Diskfel ger medelsvåra följder
 • Längre återskapande på grund av ny beräkning av paritet
RAID 60

Stripes över RAID 6-uppsättningar. Tack vare färre diskläsningar per paritetsberäkning kan en prestandaökning erhållas över RAID 6, beroende på konfiguration.

Diskfel

Fel på två diskar per disksystem

 • Hög läsprestanda
 • Stöder den största RAID-gruppen på 192 diskar
 • Skrivprestanda minskar på grund av dubbla paritetsberäkningar
 • Kostnader tillkommer på grund av att motsvarande två diskar avsätts för paritet