Hjälp mig att välja: RAID-styrenhet

RAID-styrenhet

• Dell PowerEdge Expandable RAID Controller (PERC) Series 9 och Series 10 med styrenheter i företagsklass är designade för förbättrad prestanda, ökad tillförlitlighet, feltolerans och förenklad hantering av dina RAID-disksystem.

När du väljer en RAID-styrenhet bör du ha både företagets lagrings- och prestandakrav samt budget i åtanke:

• Om du konfigurerar externa lagringshöljen med SAS-enheter med hög prestanda samt programaccelererande SSD-enheter är H840 rätt styrenhet för dig.

• Om du implementerar hybridserverplattformar baserade på Solid State-lagring för oöverträffad prestanda och tillförlitlighet i företagsklass är nästa generations H740P ett mycket bra val.

• Om du har ett litet eller medelstort företag som är ute efter fil-, webb- och mejlservrar till överkomliga priser och med låg energiförbrukning kan PERC H330 vara rätt styrenhet för dig

När du väljer RAID-styrenhet finns det några viktiga maskinvarufunktioner som påverkar prestandan att ha i åtanke:

 • Styrenhetscache – det finns två typer av cacheminne på våra kraftfulla styrenheter – skrivcache och läscache.
  • Skrivcache kan konfigureras i lägena ”Tillbakaskrivning” eller ”Igenomskrivning”. Tillbakaskrivning är standardinställningen och används särskilt vid hårddiskkonfigurationer. Med Tillbakaskrivning kan skriv-I/O slutföras snabbare och den övergripande diskprestandan blir bättre. Med läget ”Igenomskrivning” optimeras prestandan för arkitekturerna i våra flashbaserade, högpresterande SAS/SATA SSD-diskar med korta svarstider.
  • Skrivcacheminnet kan konfigureras till ”Read-ahead” och ”Utan read-ahead”. Hårddiskar har störst nytta av Read-ahead och ger något bättre läsprestanda.
 • FastPath™-funktionen gör det möjligt att använda den andra kärnan på vår ROC-processor (RAID-On-Chip) för att accelerera I/O-kapaciteten, vilket ökar SSD-prestandan


H330

 • RAID-styrenhet på ingångsnivå
 • Stöd för PCI-Express Gen 3.0 och 12 Gbit/s SAS-värdgränssnitt (SAS 3.0)
 • Ingen styrenhetscache
 • Stöder Pass-Thru (JBOD)
 • Ansluter till SATA- och SAS-enheter
 • RAID-nivåerna 0, 1, 5, 10 och 50
 

PERC H330, som är perfekt för fil-, webb- och mejlservrar, ger pålitlig Dell PERC-tillförlitlighet med minimalt underhåll. Våra styrenhetskort på ingångsnivå ger medelhög RAID-prestanda samt ”Ingen RAID”-prestanda och okomplicerade konfigurationsalternativ till lägsta möjliga pris. Dessutom är dessa kort anslutna till SATA- och SAS-hårddiskar och Solid State-hårddiskar, vilket ger skiktad lagring som optimerar kostnad och prestanda.

Obs! För RAID5 eller RAID50 är det viktigt för prestandaarbetsbelastningar att ha styrenhetscache. Styrenheter med skrivcache kan buffra stora mängder skriv-I/O före en beräkning av paritet och skriva data till disk vid ett senare tillfälle. Styrenheter utan cache som H310 och H330 måste ”skriva igenom” I/O direkt till disk vilket försämrar den totala I/O-prestandan dramatiskt. Även om RAID5/50 stöds, är prestandan med RAID5/6/50/60 lägre och liknar programvarubaserad RAID-prestanda. För att få bästa möjliga prestanda med RAID5/6/50/60, rekommenderar Dell en RAID-styrenhet med styrenhetscache, exempelvis H730P, H740P eller H840.

H730P

 • RAID-styrenhet med prisvärd prestanda
 • Stöd för PCI-Express Gen 3.0 och 12 Gbit/s SAS-värdgränssnitt (SAS 3.0)
 • 2 GB, 72-bitars, 1 866 MHz ickeflyktigt cacheminne
 • RAID-nivåerna 0, 1, 5, 6, 10, 50 och 60
 • Stöd för icke-RAID/”Pass-Thru”-läge
 • PowerPC-processor med dubbla kärnor
 • Ökar IOPS-prestanda för Solid State-hårddiskar (SSD) via FastPath™
 • Stöd för självkrypterande enheter (SED)


PERC H730P är byggd på LSISA3108 PowerPC RAID-on-Chip (ROC) med dubbla kärnor. Den erbjuder oöverträffad I/O-prestanda för databasprogram och miljöer där digitala medier strömmas. H730P, med åtta interna portar, erbjuder två PowerPC-processorkärnor och ett 72-bitars DDR3-gränssnitt som driver icke-flyktigt cacheminne på 2 GB. Du kan driftsätta PERC H730P i hårddiskbaserade servermiljöer samt SSD-miljöer och få stora prestandaförbättringar. Om du implementerar hybridserverplattformar baserade på SSD-lagring utnyttjar PERC potentialen hos Solid State-hårddiskar (SSD) för oöverträffade prestanda och tillförlitlighet i företagsklass.

*Stöd för icke-RAID/”Pass-Thru”-läge.


H740P
 • RAID-styrenheter med hög prestanda
 • PCI-Express Gen3.1-kompatibel. Stöd för SAS-värdgränssnitt (SAS 3.0) på 12 Gbit/s
 • 8 GB, 72-bitars DDR4-gränssnitt på 2 133 DRAM
 • RAID-nivåerna 0, 1, 5, 6, 10, 50 och 60
 • ARM A15-processor med två kärnor
 • Ökar IOPS-prestandan för Solid State-hårddiskar (SSD) via FastPath™
 • Stöd för självkrypterande enheter (SED)
 

PERC H740P bygger på Broadcoms 3508 ARM A15-processor med dubbla kärnor – RAID-On-Chip (ROC) och ger maximal kapacitet för IOP-åtgärder >1 000 000 IOP-åtgärder! H740P levereras med 8 GB icke-flyktigt cacheminne med ökad bandbredd och hastighet, och erbjuder betydande RAID-prestandaförbättringar med Solid State Drive-enheter (SSD).

H840

 • RAID-styrenheter med hög prestanda
 • PCI-Express Gen3.1-kompatibel. Stöd för SAS-värdgränssnitt (SAS 3.0) på 12 Gbit/s
 • H840 för extern RAID (JBOD-anslutning)
 • 8 GB, 72-bitars DDR4-gränssnitt på 2 133 DRAM
 • RAID-nivåerna 0, 1, 5, 6, 10, 50 och 60
 • ARM A15-processor med två kärnor
 • Ökar IOPS-prestanda för Solid State-hårddiskar (SSD) via FastPath™
 • Stöd för självkrypterande enheter (SED)
 • Ansluter upp till 255 enheter till en PERC H840
 

Funktionerna i PERC H840 och H740P är nästan identiska, men med en stor skillnad: H740P är avsedd för serverns interna hårddiskar – upp till 32 stycken (högsta tillåtna antalet diskar i servern) – medan H840 ansluts till extern JBOD-lagring, med upp till 240 hårddiskar (du kan läsa om de bästa konfigurationsalternativen i handboken för det externa lagringshöljet). Denna styrenhet är perfekt för konfiguration av externa lagringshöljen med SAS-enheter med hög prestanda och programaccelererande Solid State-enheter. Du kan använda PERC H840 i befintliga hårddiskbaserade servermiljöer för betydande prestandaförbättringar. Om du implementerar hybridserverplattformar som baseras på SSD-lagring utnyttjar PERC H840 potentialen hos SSD-hårddiskar för oöverträffad prestanda och suverän tillförlitlighet i företagsklass.

Dell PERC- och lagringsstyrenhetsprodukter

ModellGränssnitt
Support
PCI-stödSAS
Anslutningar
Cacheminne
Storlek
Tillbakaskrivning
Cache
RAID-nivåerMaximal hårddisk
Support
RAID-stöd

PowerEdge RAID Controller (PERC) Series 9 och 10

PERC H840
Adapter
12 Gbit/s SAS
6 Gbit/s SATA
PCI-Express 3.12 × 4 externa8 GB NVFlashstöd
Cache
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60255Maskinvarubaserad RAID
PERC H740P
Adapter
12 Gbit/s SAS
6 Gbit/s SATA
PCI-Express 3.12 × 4 inbyggda8 GB NVFlashstöd
Cache
0, 1, 5, 6, 10, 50, 6032Maskinvarubaserad RAID
PERC H740P
Mini Mono
12 Gbit/s SAS
6 Gbit/s SATA
PCI-Express 3.12 × 4 inbyggda8 GB NVFlashstöd
Cache
0, 1, 5, 6, 10, 50, 6032Maskinvarubaserad RAID
PERC H730P
Adapter
12 Gbit/s SAS
6 Gbit/s SATA
PCI-Express 3.02 × 4 inbyggda2 GB NVFlashstöd
Cache
0, 1, 5, 6, 10, 50, 6032Maskinvarubaserad RAID
PERC H730P
Mini Mono
12 Gbit/s SAS
6 Gbit/s SATA
PCI-Express 3.02 × 4 inbyggda2 GB NVFlashstöd
Cache
0, 1, 5, 6, 10, 50, 6032Maskinvarubaserad RAID
PERC H730P
Mini Blade
12 Gbit/s SAS
6 Gbit/s SATA
PCI-Express 3.02 × 4 inbyggda2 GB NVFlashstöd
Cache
0, 1, 5, 6, 10, 50, 6032Maskinvarubaserad RAID
PERC H330
Adapter
12 Gbit/s SAS
6 Gbit/s SATA
PCI-Express 3.02 × 4 inbyggdaIngen cacheIngen cache0, 1, 5, 10, 5016 RAID,
32 icke-RAID,
Maskinvarubaserad RAID
PERC H330
Mini Mono
12 Gbit/s SAS
6 Gbit/s SATA
PCI-Express 3.02 × 4 inbyggdaIngen cacheIngen cache0, 1, 5, 10, 5016 RAID,
32 icke-RAID,
Maskinvarubaserad RAID
PERC H330
Mini Blade
12 Gbit/s SAS
6 Gbit/s SATA
PCI-Express 3.02 × 4 inbyggdaIngen cacheIngen cache0, 1, 5, 10, 508Maskinvarubaserad RAID
Programvaran S140
RAID
6 Gbit/s SATA/NVMeEj tillämpligtEj tillämpligtIngen cacheIngen cache0,1,5,108Programvarubaserad RAID –
Endast Windows
Värdbussadapter – extern
12 Gbit/s SAS-utökning.
Värdbussadapter
12 Gbit/s SASPCI-Express
3,0
2 × 4 externaIngen cacheIngen cacheIngen RAID
Endast Pass-Thru
240Ingen RAID SAS-värdbussadapter
 Värdbussadapter – intern
HBA330
Mini Mono och adapter
12 Gbit/s SAS 6 Gbit/s SATAPCI-Express 3.02 × 4 inbyggda  Inget cacheminne Inget cacheminneIngen RAID
Endast Pass-Thru
32 Ingen RAID SAS-värdbussadapter