Hjälp mig att välja: System för säkerhetskopiering och återställning

• Dell erbjuder en mängd olika produkter för att hjälpa dig med återställning av operativsystemet vid allvarliga fel
• När du beställer ett nytt system kan du välja mellan traditionella återställningsmedier (CD eller DVD) eller ingenting alls
• I vissa fall, till exempel i IT-hanterade miljöer, kan det emellertid vara bättre att välja "ingenting alls", så länge det finns alternativa processer och programvara för säkerhetskopiering och återställning
• Varje Dell-system levereras med verktyg som kan hjälpa dig att återställa Windows efter ett allvarligt fel och skapa återställningsmedier med en extern lagringsenhet
• Du kan reparera filerna som Windows använder för att starta, använda funktionen Systemåterställning, samt återställa hela datorn och alla systemfiler med hjälp av säkerhetskopior som du har skapat tidigare
Observera att ditt nya Dell-system kanske inte omfattar återställningsmedier.

*Alternativen nedan är tillgängliga beroende på vilken typ av Dell-dator du har köpt.

Alternativ:

Välj  Om du … Egenskaper 
Återställningsmedier för operativsystemet Behöver en färdig skiva med återställningsimage för operativsystemet 
 • Installerar Windows installationsfiler om fel uppstår
Återställningsprogramvara på DVD-media Behöver en färdig skiva med återställningsprogramvara för DVD 
 • Installerar installationsfilerna för Cyberlink PowerDVD- och/eller Roxio®-programvara1 om fel uppstår 
Resurs-DVD Behöver en färdig skiva med drivrutiner för ditt system 
 • Gör det möjligt att ominstallera programvaran till systemets maskinvara 
Hur återskapar jag dessa lägen? Vad använder jag? Anteckningar: 
Dells fabriksimagefil inklusive operativsystem och alla drivrutiner och program som installerades när systemet skapades i Dell-fabriken 
 1. Återställning av fabriksimage med syfte att återställa systemet till dess ursprungliga fabriksimage. 

 

Omfattar inte program eller data som du har lagt till sedan systemet levererades från Dell. 
Operativsystemet Windows originalimage (installerar inte dina Dell-systemdrivrutiner) 
 1. Generator för återställningsmedier för operativsystemet
 2. Skapa verktyg för enhetsåterställning i Windows 
Installerar bara operativsystemet Windows. Omfattar inte Dell-systemdrivrutiner eller program som var förinstallerade på datorn när du köpte den från Dell eller program eller data som du har lagt till. 
Det senaste säkerhetskopierade tillståndet för operativsystemspartitionen
 1. Microsoft-filhistorik, Systemåterställning och säkerhetskopia av systemet 
Följ instruktionerna i Microsoft Windows-verktyget, detta eftersom steg och processer kan variera mellan olika operativsystem. 
Det senaste tillståndet för hela datorn inklusive alla hårddiskpartitioner 
 1. Windows-systemsäkerhetskopia från en flyttbar enhet där filerna lagrats. 
Följ instruktionerna i Microsoft Windows-verktygen, detta eftersom steg och processer kan variera mellan olika operativsystem 
En tidigare tidpunkt då systemet fungerade problemfritt 
 1. Microsoft-filhistorik
 2. Microsoft-Systemåterställning 
 1. Filen Historik kan konfigureras att säkerhetskopiera enligt ett schema, stegvis eller kontinuerligt. Detta möjliggör en problemfri återställning om en fil eller en hel katalog går sönder eller saknas
 2. Microsoft återställningspunkter kan användas för att återgå till en viss tidpunkt. 
Utöver de integrerade säkerhetskopierings- och återställningsverktygen från Microsoft, förinstallerar även Dell lättanvända verktyg som hjälper dig att skapa återställningsmedia, att återställa systemet till dess ursprungliga programvarukonfiguration samt att hantera säkerhetskopieringar av filer och system. Med dessa lösningar kan du göra följande:

1. Skapa en bootningsbar enhet för återställning som innehåller Windows Recovery Environment ("WinRE") och som även kan innehålla Dells fabriksimage (valfritt). Dells fabriksimage innehåller ditt operativsystem (OS) och alla drivrutiner och program som installerades när systemet skapades i Dell-fabriken

Vilken nytta har jag av detta? Med Windows Recovery Environment kan du lösa problem som gör att Windows inte startar. Du kan även återställa Windows till en tidigare tidpunkt, använda en kommandotolk och bland annat starta verktyget Dell Factory Image Recovery för att återställa systemet till originalbilden – allt utan att behöva använda Windows.

Obs! Vi rekommenderar starkt att du inkluderar Dells fabriksimage på återställningsskivan.

2. Skapa en laglig säkerhetskopia av ditt Microsoft Windows-operativsystem på en DVD-skiva eller extern lagringsenhet. Kopian kommer också att innehålla Dells fabriksinstallerade drivrutiner.

Vilken nytta har jag av detta? På detta sätt kan du skapa en säkerhetskopia av ditt ursprungliga Microsoft Windows-operativsystem för att kunna återställa eller ominstallera operativsystemet i händelse av fel.

Vad vill du säkerhetskopiera? Vad använder jag? Anteckningar: 
Personliga filer, till exempel bilder, musik och dokument från valfri hårddiskpartition 
 1. Verktyg för Windows filhistorik.
 2. Windows verktyg för säkerhetskopiering och återställning
Inbyggda Windows-verktyg 
Endast operativsystempartitionen, inklusive alla program och data som är lagrade där 
 1. Windows verktyg för systemsäkerhetskopiering
 2. Windows verktyg för säkerhetskopiering och återställning
Inbyggda Windows-verktyg 
Hela datorn inklusive alla hårddiskpartitioner Windows verktyg för systemsäkerhetskopiering (till extern lagringsenhet) Säkerhetskopieringsfunktionen Windows Complete PC Backup finns inte i alla operativsystemsversioner 

Obs: Dell Backup and Recovery erbjuds inte längre på Dell-system.