|

Strategi

Dell™ använder branschens bästa byggblock i sina HPC-lösningar. De är testade och kontrollerade av Dells tekniker så att du kan distribuera och börja använda IT-resurserna snabbt. Våra lösningsarkitekter lägger stor möda på att förstå de specifika funktions-, teknik- och verksamhetsrelaterade krav som ställs i din datormiljö så att vi kan integrera kompletta HPC-lösningar som kan replikeras och användas som klusterarkitekturer i världsklass.

Vi gör HPC tillgängligt för alla som behöver det.

Högprestandaberäkning (HPC) var tidigare något för specialister med dyr tillverkarspecifik utrustning. Nu finns det prisvärda HPC-verktyg och strategiska fördelar för alla forskningsorganisationer tack vare infrastrukturer som bygger på färdiga byggblock. Dell hjälper till att driva de revolutionära upptäckterna som görs av dagens datorforsknings- och biovetenskapsorganisationer. Dell vet att inga kunder har exakt samma behov eller krav. Vår anpassade HPC-metod fokuserar på tre områden för att få snabbare resultat genom att göra det möjligt att upptäcka och skapa immateriell egendom med flexibla, modulära och marknadsklara HPC-lösningar:
  • Samarbeta med forskare – Dell samarbetar med akademiska och kommersiella organisationer runt om i världen för att skapa hållbara HPC-system.
  • Samarbeta smart – Vi samarbetar med ledande leverantörer av HPC-teknik och HPC-tillämpningar för att skapa lösningar som klarar kundernas belastningskrav effektivt.
  • Enklare lösningar – Vi hjälper till att göra arbetet enklare med validerade och certifierade lösningar för maskinvara och programvara som enkelt kan skalas upp från en avdelning till storskalig drift.
Dell erbjuder en stor mängd tjänster som gör det enklare att distribuera klusterinstallationer: rackintegrering, datacenterdistribution, fjärrklusterhantering och överföringar mellan olika HPC-moln. Dessa tjänster och Dells sätt att implementera dem kan hjälpa ditt företag att:
  • definiera och bygga ett kluster med teknik från hela Dells produktutbud
  • sänka de administrativa kostnaderna genom att förenkla distribution och administration av kluster
  • låta dig fokusera på kärnverksamheten genom att göra det enklare att förbereda miljön för produktion
  • utnyttja världens bästa maskinvara för lagring och anslutningsmöjligheter
  • använda tillämpningar och program som har testats för högprestandaberäkning.
Dells HPC-lösningar kan hjälpa dig att öka produktiviteten, sänka kostnaderna och göra det enklare att hantera komplexa klustermiljöer. Du kan snabbt distribuera din lösning och börja använda dina IT-resurser för att lösa nya och mer komplexa utmaningar. 

Om du vill veta mer kan du be att en av Dells HPC-specialister kontaktar dig.