|

Mobila tjänster och applikationer

Tjänster som förenklar förverkligandet av din mobila strategi

Företag får ofta kämpa med implementeringen av mobila lösningar när investeringskostnaderna ska hållas nere och säkerhetsfrågorna ska lösas. Och om företaget är globalt blir det ännu besvärligare eftersom man måste ta fram en enhetlig och global mobil strategi.

Dells tjänster kan hjälpa dig. Från att utvärdera dina behov och affärskrav till att stödja dig från utveckling till driftsättning – vi arbetar tillsammans med dig för att ta fram den bästa handlingsplanen för din mobila utveckling. Vi kan skapa och hantera den image som driftsätts på BYOD-datorerna, hjälpa dig att bli en expert på mobilitet och vara den bästa tänkbara partnern för verksamhetsansvariga och slutanvändare. 

Konsulttjänster för mobila klienter och BYOD                           Konsulttjänster för klientmobilitet och BYOD 
                           Dells konsulttjänster för mobila klienter och BYOD 
                           tillhandahåller modulbaserad mobilitetsrådgivning för att 
                           analysera dina behov och planera en strategi för
                           implementerandet av den mobila lösningen. Arbeta
                           med mobilitetsexperter för att utvärdera IT-miljön,
                           bedöma beredskapen för mobil användning,
                           ta fram en implementeringsplan och övervaka alla delar
                           av implementeringen, inklusive programvara, maskinvara och
                           tjänster.

Dell-Managed-Deployment                           Dells hanterade driftsättningstjänst 
                           Dells hanterade driftsättningstjänst är en heltäckande tjänst 
                           utformad för att snabba upp driftsättningen,
                           sänka kostnaderna och tillhandahålla omfattande planering
                           och projektledning för att stötta din IT-personal.
                           Vår kontaktperson hjälper dig att planera och dirigera
                           alla driftsättningsåtgärder så att du kan få nya datorer
                           direkt från fabriken till slutanvändarna, uppkopplade och
                           redo att tas i bruk.

Dells imagekonsulttjänster
Dell-Mobility-Application-Services                           Dells tjänster för mobila program
                           Våra konsulter för mobila program hjälper dig att 
                           göra verklighet av din mobila programstrategi. 
                           Vi hjälper dig att definiera, designa, utveckla, testa
                           och stödja en rad olika program. 


Workshop om användarupplevelsen                           Workshop om den mobila användarupplevelsen  
                           En snabb utveckling av mobilitet kräver en beprövad, testad 
                           och effektiv process för utveckling av användarupplevelsen. 
                           Vi kan hjälpa dig med vår workshop om användarupplevelsen.
 

Kontakta en Dell expert