|

Dells mobila BYOD-lösningar

Intel Solutions
Dells mobila BYOD-lösningar

Mobilitet för verkliga livet. Äntligen.

Mobil IT-användning har förändrat hur människor interagerar med varandra och med omvärlden. Ständig internetåtkomst skapar visserligen möjligheter till högre produktivitet och effektivitet än någonsin för företag, men det innebär även nya säkerhetsrisker och en komplexare IT-miljö. Det hela skapar en klyfta mellan IT-kraven och intresset för mobilitet.  

Dells mobila BYOD-lösningar överbryggar den här klyftan. Det är bara Dell som erbjuder lösningar för allt från enheter till program. data och nätverk för att skapa den optimala systemlösningen för var och en av dina mobila arbetsgrupper. Tillsammans kan vi matcha den bästa mobila strategin med dina unika IT-krav, verksamhetsmål och användarbehov.

Dells mobila BYOD-lösningar hjälper dig att:  
  • Göra medarbetarna produktivare, nöjdare och bättre på att ge service till kunderna.
  • Utveckla verksamhetens resultat genom att förenkla processer.
  • Möjliggöra styrning och innovation inom IT via omfattande säkerhet och förenklad hantering.
Hur kan du mobilisera din potential? Dell har arbetat med tusentals kunder, och vi har lärt oss att de flesta organisationer fokuserar på de här tre stora utmaningarna:

Tillhandahålla säker och hanterbar åtkomst till samarbetsverktyg på              Tillhandahålla säker och hanterbar åtkomst till samarbetsverktyg 
              smarta enheter.
Smartphones och surfplattor gör slutanvändarna mer
              produktiva.Vår heltäckande EMM-lösning (Enterprise Mobility  
              Management) ger säker åtkomst till e-post, kalender och andra 
              samarbetsverktyg på Android- och iOS-enheter.

Fullständig åtkomst till program              Tillhandahåll fullständig åtkomst till program för mobila 
              yrkesanvändare. Mobila yrkesanvändare, som fältsäljare, klarar sig  
              inte medenbart samarbetsverktyg – de behöver komma åt alla sina
              program.Dell kan tillhandahålla fullständig åtkomst till program med  
              lösningar som passar dina säkerhetskrav och din verksamhetsstrategi.

tjänster för verksamhetskritiska uppgifter              Ta fram jobbspecifika mobila lösningar för verksamhetskritiska  
              uppgifter. Dells hjälper dig att tillhandahålla rätt program till  
              professionella enheter för medarbetare på fältet via våra  
              programutvecklingstjänster och programleveranslösningar.
Kontakta en Dell expert
Resursbibliotek