|

Dells säkerhetslösningar

Bättre säkerhet, bättre resultat

Säkerhetsrisker är inte enbart ett hot för dina data – de är även ett hinder för verksamheten. Om du är beroende av föråldrade och silobaserade IT-säkerhetslösningar kan detta medföra luckor och komplexitet som hindrar effektiviteten och slösar resurser som istället kunde användas i verksamheten. Hämta informationsdokumentet om du vill läsa mer.

Vad är annorlunda med Dells säkerhetslösningar?
 • Heltäckande kompatibilitet: stänger luckor, minskar komplexiteten och motverkar risker
 • Delad kontextmedveten intelligens: möjliggör proaktivt skydd överallt
 • Byggda för människor: säkerhet som förhindrar hot istället för att sätta hinder för medarbetare eller produktivitet
NätverkssäkerhetLösningar för nätverkssäkerhet
Säkra nätverket med bibehållen prestanda och enklare hantering. Våra lösningar för nätverkssäkerhet möjliggör säker åtkomst från praktiskt taget vilken slutpunkt som helst och skyddar samtidigt mot virus, zombie-attacker, nätfiske och andra hot via flera olika tekniker för hotidentifiering.
 • Nätverkssäkerhet
 • Säker fjärråtkomst
 • E-postsäkerhet

SlutpunktssäkerhetSäkerhetslösningar för data och slutpunkter
Skydda data och arbetsytor både i datacentrets kärna och i fjärranslutna enheter i nätverkets utkant. Våra lösningar för slutpunktssäkerhet och kryptering skyddar data och bibehåller användarnas produktivitet samtidigt som slutpunktshanteringen och regelefterlevnaden förenklas.
 • Slutpunktssäkerhet
 • Dataskydd och kryptering

Identitets- och åtkomsthanteringLösningar för identitets- och åtkomsthantering
Styr åtkomsten, säkra regelefterlevnaden och minska komplexiteten med vår sammanhållna metod för identitets- och åtkomsthantering. Ge rätt personer rätt åtkomst till lösningar som styr åtkomsten till data, program och konton med begränsad behörighet.
 • Identitetsstyrning
 • Åtkomsthantering
 • Behörighetshantering 
 • Efterlevnad och IT-styrning

SäkerhetstjänsterSäkerhetstjänster
Stärk IT-säkerheten och efterlevnaden med hjälp av Dell och Intel®, med hanterade säkerhetstjänster, hotanalyser, säkerhets- och riskrådgivning och incidentåtgärder. Våra Dell SecureWorks-experter samlar in, analyserar, rapporterar och delar kontextmedveten och systemövergripande information. Mer information.
 
Kontakta en Dell-expert om du vill veta mer om vårt omfattande utbud av IT-säkerhetslösningar.