|

Serverlösningar

Hantera komplexa utmaningar som verksamheten står inför med nästa generationens PowerEdge-servrar

Spelreglerna har förändrats
Starka trender på IT-området, som till exempel virtualisering, molntjänster och mobil åtkomst driver fram ny IT-teknik för företag. När dessa integreras med din nuvarande teknik kan du få en komplex miljö med system, standarder och hoplappade resurser som du måste hantera. Nästa generationens PowerEdge-servrar från Dell och lösningar för delad infrastruktur hjälper dig att uppnå dina IT-mål med bibehållen arkitektur och nya tekniker. Våra lösningar hjälper dig att:

utnyttja vår innovativa teknik och effektivisera arbetsbelastningarna
Nästa generations PowerEdge-servrar innehåller den allra senaste tekniken som ser till att dina program fungerar snabbare och mer effektivt än någonsin. Våra banbrytande tekniker omfattar följande:
  • Kraftfulla enheter med Express Flash och flashkompatibla konfigurationer möjliggör mycket snabb programprestanda
  • Bättre genomströmning och kapacitet för att optimera programvarudefinierad lagring
  • Hybridlagring som stödjer integrerad nivådelning av data för optimerad diskanvändning och programprestanda
  • Förbättrat stöd för grafikprocessorer och acceleratorkort med den senaste PCIe Interconnect-tekniken för högprestandadatorer
Förenkla och automatisera IT-arbetet med innovativ systemhantering
Våra servrar är utformade efter kundbehoven och ger dig därför ett stort urval av automatiserade lösningar som:
  • Avancerad inbyggd hantering som avsevärt minskar underhållet och ger IT-avdelningen tid över till viktigare uppgifter
  • Agentfri OpenManage-konsol och tillgång till verktyg från tredje part som du kanske redan använder
  • Åtkomst och hantering när som helst och varifrån som helst genom din smartphone
Använd ett stort urval av program med flexibla plattformar
PowerEdge-servrar stöttar din infrastruktur utifrån ditt företags behov genom en anpassad lösning. Vårt fokus på att erbjuda flexibilitet visar sig i funktioner som:
  • Modulbaserade arkitekturer som kan byggas ut i egen takt
  • Valbara serverkomponenter som gör att systemen kan anpassas efter arbetsbelastningarna
  • Mångskiftande och flexibla hanteringsverktyg som är helt anpassade efter din miljö


Vill du ha mer information? Prata med en Dell-expert om du vill veta mer om hur våra serverinnovationer kan hjälpa dig att förvandla ditt datacenter.