|

Hanterade tjänster

Dells försäljning och utförande av hanterade tjänster styrs av servicebeskrivningarna och information om erbjudandet som anges nedan.

Om det saknas en beskrivning av tjänsten eller erbjudandet nedan kan du kontakta en lokal Dell Services-representant för att ta reda på om tjänsten är tillgänglig i ditt land.