|

Sekretess och resurser

Dell Financial Services (DFS) är primärt engagerade i företag-till-företagsfinansiering med kommersiella organisationer. Vi kommer att samla in och behandla personliga data under förloppet av sådan finansiering.
Hos DFS tar vi sekretess och dataskydd på stort allvar.

På denna sida kan du hitta viktig information om hur DFS behandlar personliga data:

  • DFS dataskyddsuttalande – finansiering Detta uttalande ger information om hur DFS hanterar dina personliga data för enskilda i förhållande till kommersiella organisationer som begär finansiella lösningar från oss.
    Klicka här för att ta reda på mer.

  • DFS direkta marknadsföring dataskyddsuttalande Detta uttalande ger information om hur DFS hanterar personliga data för enskilda personer som godkänt att ta emot vår kommunikation med marknadsföring.
    Klicka här för att ta reda på mer.
Om du har några frågor beträffande detta eller vill använda dina rättigheter, kontakta oss med:
  • Post:FAO: Data Privacy Manager, Dell Bank International d.a.c / Dell Financial Services, P.O. Box 12335, Dublin 18, Irland.

Leasing och finansiering tillhandahålls kvalificerade kommersiella kunder av Dell Bank International d.a.c., verksam under namnet Dell Financial Services (DFS), med adress Innovation House, Cherrywood Science &Technology Park, Cherrywood, Dublin 18, Irland och regleras av Irlands centralbank. Alla kunder kanske inte är berättigade för dessa erbjudanden. Erbjudanden kan komma att ändras utan föregående meddelande och är föremål för produkttillgänglighet, kreditgodkännande och utfärdande av handlingar som tillhandahålls och godkänns av DFS. Dell Technologies och Dell Technologies -logotypen är varumärken som tillhör Dell Inc.