IDC:s undersökning visar att organisationer som anpassar sina metoder för att driftsätta system på ett mer modernt och effektivt sätt får stora fördelar när det gäller såväl effektivitet hos personalen samt stöd för verksamheten. Organisationer behöver driftsätta nya system för att modernisera och omvandla sin IT-hantering och se till att de möter verksamhetsbehoven. Kostnaderna för en driftsättning – inklusive personalens tid och eventuella problem som kan uppstå för användarna – kan dock utgöra ett hinder för deras möjligheter att driftsätta ändamålsenlig teknik. Speciellt då de inte har tillgång till den kunskap eller de partners som krävs för en effektiv och smidig driftsättning.