Infografik gmed översikt över fördelarna med finansieringen.