En kortfattad sammanfattning över hur finansiering av dina datorer kan förenkla budgetering.