Denna enkla översikt tar fram fördelarna med finansieringen för nyckelbeslutsfattare.