Detta IDC whitepaper presenterar finansiella slutsatser från undersökning av livscykelkostnader för x86 servrar jämfört mellan köp och leasing, inklusive anskaffning, drift, support och kostnad för avställande.