|

Kommersiell och offentlig sektor

Om inte annat överenskommits genom ett separat avtal mellan dig som kund och Dell avseende inköp av Produkter, Programvara eller Service, så ska Dells Försäljningsvillkor avseende Produkter, Programvara och Service till Företagskunder vara tilllämpliga.

Ytterligare villkor kan vara tillämpliga på ditt köp, såsom serviceavtal och/eller licensavtal för programvara. Vänligen granska noga din orderbekräftelse, faktura eller ingånget separat avtal för att kontrollera vilka produkter, programvara och service du har köpt från Dell, eller från en av Dells återförsäljare, och välj sedan utifrån nedanstående alternativ för att kunna identifiera vilka villkor som är tillämpliga på ditt köp. Om du inte har någon faktura utan gjorde ditt köp direkt, kan du begära en kopia på din faktura/ditt köp här. Du kan även kontakta din Dellsäljare eller din kontaktperson inom Dells tekniska support för hjälp med ovanstående.