|

Konsumentprodukter

Dells försäljningsvillkor till konsumenter är tillämpliga på all försäljning av Dells produkter, service och programvara till konsumenter direkt från Dell (via telefon, via e-post eller på Dell.se). För köp gjorda från någon av Dells återförsäljare gäller respective återförsäljares villkor.