|

Supporttjänster

Supporttjänsterna handlar vanligtvis om teknisk support och instruktioner för att begära en reparation eller ersättning för vissa Dell-produkter vid defekter i material eller utförande. I den relevanta servicebeskrivningen och i de landsspecifika konsumentvillkoren (som beskriver vilken service Dell tillhandahåller) finns mer information om vad ditt serviceavtal täcker (inklusive begränsningar eller undantag) samt processen. Alla Dell-produkter säljs med någon form av supporttjänst (kallas ibland för Dell-serviceavtal då det är ett avtal och inte samma sak som konsumentskyddslagen). Det kan vara grundläggande service, begränsad maskinvaruservice, hämta/lämna-service eller service i hemmet.

Om du har köpt maskinvara, programvara, kringutrustning eller tillbehör som är tillverkade av tredje part omfattas dessa produkter i allmänhet av tredjepartstillverkarens service och garanti. Dessutom kan viss service från Dell eller tredje part som sålts till dig av Dell täcka produkter från tredje part, enligt beskrivning i relevant servicebeskrivning.

När det gäller service som kräver fjärrdiagnostik (online eller via telefon) kan du behöva titta inuti produkten (i de fall det är säkert att göra) eller delta i felsökningen till dess att problemet kan isoleras. Tiden det tar att skicka ut en del eller tillhandahålla ytterligare hjälp efter fjärrdiagnostik anges i relevant servicebeskrivning på den här sidan.

Vissa servicealternativ går inte att köpa för vissa Dell-produkter. Om ingen servicebeskrivning eller information visas nedan kan du kontakta ett lokalt säljteam för att ta reda på om tjänsten är tillgänglig i ditt land.