|

Garantier

Dell lämnar inga ytterligare garantier utöver vad konsumenten har rätt till enligt tvingande konsumentlagstiftning. Vänligen notera att den treåriga reklamationsrätten inte gäller  förbrukningsvaror så som toner till skrivare. Reklamationsrätten för batterier till bärbara datorer, vars hållbarhet beror på användningsfrekvensen, kan beroende på omständigheterna vara kortare än tre år. Konsumenten kan köpa till ytterligare service från Dell och sådant köp av service påverkar inte de rättigheter som konsumenten har enligt tvingande lagstiftning vilken alltså gäller parallellt med köpt service. Dells åtaganden i samband med konsumentens köp av service framgår av Dells Servicebeskrivningar som finns tillgängliga här (på engelska).